Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

Radca Prawny

                                             

1.Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie wyższe o kierunku : prawo

2)   staż pracy w służbach zatrudnienia minimum 5 miesięcy.

3)   znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy

      o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu

      osób niepełnosprawnych, znajomość przepisów z zakresu  prawa zamówień publicznych,

      procedury administracyjnej, prawa pracy, prawa cywilnego, biegła obsługa komputera

      (Microsoft  Office),

4)      niekaralność

2.Wymagania dodatkowe

komunikatywność, umiejętność współpracy, dokładność, systematyczność, wysoka samodyscyplina, umiejętność organizacji pracy.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)Pełna znajomość i ścisłe przestrzeganie przepisów właściwych dla realizacji zadań danego

   Stanowiska

2)kierowanie spraw do organów wymiaru sprawiedliwości

3)prowadzenie spraw skierowany w tym:

- udzielanie odpowiedzi na pisma procesowe

- bezpośrednie uczestnictwo w rozprawach

-uzyskiwanie klauzuli wykonalności wyroków

4)Opiniowanie projektu wewnętrznych aktów normatywnych wydawanych przez Dyrektora

Urzędu

5)Opiniowanie spraw ze stosunku pracy, prawa zamówień publicznych

6)Wydawanie opinii do projektów decyzji administracyjnych w sprawach skomplikowanych bądź

     wątpliwych

7)Obsługa prawna dyrekcji i pracowników urzędu

8) Informowanie pracowników Urzędu o zmianach w przepisach prawa.

4.Wymagane dokumenty:

     1) CV

     2)list motywacyjny

3)dowód osobisty

4)dokumenty potwierdzające  staż pracy w służbach zatrudnienia minimum 5 miesięcy

5)dyplom ukończenia szkoły wyższej.

6)wpis na listę radców prawnych

7)oświadczenie o niekaralności za  przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zakwalifikowania  się na ww. stanowisko wymaga się  zaświadczenia o niekaralności z KRK)

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać w z osobiście w siedzibie urzędu w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 114  lub pocztą na adres urzędu  z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Radca prawny – w terminie do dnia 23.10.2007 r. (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).Aplikacje, które wpłyną do urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (pup.czestochowa.bip-gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie,  ul. Szymanowskiego 15

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr  101, poz.926 z późn.zm) oraz ustawą  z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)


Wytworzył: Andrzej Perliński (8 października 2007)
Opublikował: Andrzej Zaguła (8 października 2007, 15:11:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 278

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij