Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy INSPEKTOR POWIATOWY-STANOWISKO DS. ROBÓT PUBLICZNY ...

POWIATOWY URZĄD PRACY
UL. SZYMANOWSKIEGO 15
42-217 CZĘSTOCHOWA


OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSPEKTOR POWIATOWY-STANOWISKO DS. ROBÓT PUBLICZNYCH,
ORGANIZOWANIA STAŻU I PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO W MIEJSCU PRACY
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W CZĘSTOCHOWIE FILIA W KONIECPOLU

Wymagania niezbędne:
1.wykształcenie średnie lub wyższe
2.minimum 5-letni staż pracy w tym 2 lata w publicznych służbach zatrudnienia
3.umiejętność obsługi komputera
4.znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego , ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy , a także przepisów wykonawczych do w/wym. ustaw
5.doświadczenie z zakresu realizowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – minimum 1 rok

Wymagania dodatkowe
1. odpowiedzialność
2. komunikatywność
3. mobilność
4. konsekwencja w działaniu
5. odporność na stres

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami
2.pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców w zakresie robót publicznych , stażu absolwenckiego przygotowania zawodowego w miejscu pracy
3.organizowanie robót publicznych przy udziale jednostek samorządu terytorialnego oraz przygotowywanie dokumentacji do finansowego rozliczania i oceny robót publicznych
4.organizowanie miejsc odbywania stażu dla absolwentów oraz przygotowania zawodowego
5.przeprowadzenie kontroli realizacji umów u pracodawców
6. realizacja projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymagane dokumenty:
1.życiorys (CV),
2.list motywacyjny,
3.kserokopie świadectw pracy,
4.kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (np. dyplomów),
5.kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach,
6.oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu w Częstochowie,
ul. Szymanowskiego 15, pok. 114 lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko INSPEKTOR POWIATOWY - STANOWISKO DS. ROBÓT PUBLICZNYCH , ORGANIZOWANIA STAŻU I PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO W MIEJSCU PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W CZĘSTOCHOWIE FILIA W KONIECPOLU w terminie do dnia 20 grudnia 2005r.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (pup.czestochowa.bip-gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593
z późn. zm.)


Opublikował: a_chamara (6 grudnia 2005, 15:45:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 235

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij