Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy doradca zawodowy
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

 
INFORMUJE O WYNIKACH NABORU
 na stanowisko pracy
Doradca zawodowy
w ramach projektu pn. „Aktywność – Jakość – Praca – III”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”,
Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”,
Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”
                              w Dziale Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń ( 2 miejsca)
 
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy zostały wybrane : 
Pani   Agnieszka Lis     - zamieszkała: Częstochowa
Pani   Ilona Rycąbel      - zamieszkała : Częstochowa 
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Agnieszka Lis i Pani Ilona Rycąbel uzyskały maksymalną liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.
 
 
 
 
 
 

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu   
      Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.2
 

metryczka


Wytworzył: Lidia Badura (26 stycznia 2012)
Opublikował: i_rakowska (26 stycznia 2012, 13:16:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 401