Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy REFERENT-STANOWISKO D/S FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W POWI ...

POWIATOWY URZĄD PRACY
UL SZYMANOWSKIEGO 15
42-217 CZĘSTOCHOWA

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
REFERENT-STANOWISKO D/S FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W CZĘSTOCHOWIE FILIA W KONIECPOLU

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe
2. niezbędny staż pracy min.1 rok w tym 6 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia
3. biegła znajomość obsługi komputera pakietu OpenOffice
4. znajomość obsługi programu „PŁATNIK”
5. znajomość programu finansowo-księgowego
6. znajomość finansowego rozliczania działań z Europejskiego Funduszu Społecznego
7. znajomość przepisów finansowo-księgowych, w tym w szczególności: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o promocji zatrudnienia i instytuacjach rynku pracy oraz przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, a także przepisów wykonawczych do w/w ustaw

Wymagania dodatkowe
1. odpowiedzialność
2. mobilność
3. konsekwencja w działaniu
4. odporność na stres

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
-rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w programie „PŁATNIK”
- rozliczenia z ZUS w zakresie naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne oraz zwrotów nienależnie wypłaconych świadczeń
- prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
- sporządzanie i rozliczanie list zasiłków i świadczeń z Funduszu Pracy
- rozliczanie wydatków i kosztów z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymagane dokumenty:
1.życiorys (CV),
2.list motywacyjny,
3.kserokopie świadectw pracy,
4.kserokopie dokumentów poświadczający wykształcenie (np. dyplomów),
5.kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach,
6.oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 114 lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko REFERENT-STANOWISKO D/S FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W CZĘSTOCHOWIE FILIA W KONIECPOLU,
w terminie do dnia 20 grudnia 2005r.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (pup.czestochowa.bip-gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)


Opublikował: a_chamara (6 grudnia 2005, 15:36:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 315

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij