Komórki organizacyjne

Dyrekcja


Centrum Obsługi Klienta (ZC)
Ulica SZYMANOWSKIEGO 15
42-200 Częstochowa
tel. 34 370 61 00
fax 34 324 31 30
kacz@praca.gov.pl

Kierownik Działu (ZC)
Liliana Wyporkiewicz

tel. 34 370 61 29
fax 34 324 31 30
KOMPETENCJE
Koordynowanie i nadzorowanie pracy podległej komórki organizacyjnej, w tym wykonywanie bieżącej kontroli pracy oraz podejmowanie decyzji i wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu zadań komórki.


Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)
Ulica SZYMANOWSKIEGO 15
42-217 Częstochowa
tel. 34 370 61 00
fax 34 324 31 30
kacz@praca.gov.pl

Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej (ZKC)
Katarzyna Golanowska

tel. 34 370 61 78
fax 34 324 31 30
KOMPETENCJE
Koordynowanie i nadzorowanie prac podległych komórek organizacyjnych, w tym wykonywanie bieżącej kontroli pracy oraz podejmowanie decyzji i wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu zadań Centrum.

Dział Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji (ZPZ)

Kierownik Działu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji (ZPZ)
Elżbieta Antosz
tel. 34 370 61 86
fax 34 324 31 30
elzbieta.antosz@czestochowa.praca.gov.pl
KOMPETENCJE
Koordynowanie i nadzorowanie prac podległej komórki organizacyjnej, w tym wykonywanie bieżącej kontroli pracy oraz podejmowanie decyzji i wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu zadań komórki.

Zastępca Kierownika Działu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji (ZPZ)
Ewa Borowik

tel. 34 370 61 25
fax 34 324 31 30
KOMPETENCJE
Koordynowanie i nadzorowanie prac komórki organizacyjnej, w tym wykonywanie bieżącej kontroli pracy oraz podejmowanie decyzji i wydawanie dyspozycji
w granicach wynikających z zakresu zadań komórki.

Dział Rynku Pracy (ZRP)

Kierownik Działu Rynku Pracy (ZRP)
p.o. Piotr Gajda
tel. 34 370 61 36
fax 34 324 31 30
KOMPETENCJE
Koordynowanie i nadzorowanie pracy podległej komórki organizacyjnej, w tym wykonywanie bieżącej kontroli pracy oraz podejmowanie decyzji i wydawanie dyspozycji wynikających z zakresu zadań komórki.

Dział Programów i Analiz (ZPA)

Kierownik Działu Programów i Analiz (ZPA)
Barbara Biernacka
tel. 34 370 61 71
fax 34 324 31 30
barbara.biernacka@czestochowa.praca.gov.pl
KOMPETENCJE
Koordynowanie i nadzorowanie prac podległej komórki organizacyjnej, w tym wykonywanie bieżącej kontroli pracy oraz podejmowanie decyzji i wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu zadań komórki.


Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu (ZCK)
Ulica RZECZNA 29
42-230 Koniecpol
tel.  34 355 18 21
fax 34 355 14 02
kaczko@praca.gov.pl

Kierownik Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu (ZCK)
p.o. Renata Gradowicz

tel.  34 355 18 21
fax 34 355 14 02
kaczko@praca.gov.pl
KOMPETENCJE
Koordynowanie i nadzorowanie pracy podległej komórki organizacyjnej, w tym wykonywanie bieżącej kontroli pracy oraz podejmowanie decyzji i wydawanie dyspozycji wynikających z zakresu zadań komórki.

Dział Prawny i Zamówień Publicznych (DPZ)
Ulica SZYMANOWSKIEGO 15
42-217 Częstochowa
tel. 34 370 61 00
fax 34 324 31 30
kacz@praca.gov.pl

Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych (DPZ)
Iwona Rakowska-Kustal
tel. 34 370 61 70
fax 34 324 31 30
KOMPETENCJE
Koordynowanie i nadzorowanie prac podległej komórki organizacyjnej, w tym wykonywanie bieżącej kontroli pracy oraz podejmowanie decyzji i wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu zadań komórki.


Główny Księgowy (DF)
Halina Sieradz
numer pokoju: 112
tel. 34 370 61 12
fax 34 324 31 30
halina.sieradz@czestochowa.praca.gov.pl
KOMPETENCJE
1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. Nadzór nad gospodarką finansową m.in. w zakresie prawidłowego dokumentowania i dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych,
3. Kontrola zgodności dokonywanych wydatków z planem finansowym,
4. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych.


Dział Finansowo Księgowy (DFK)
Ulica SZYMANOWSKIEGO 15
42-217 Częstochowa
tel. 34 370 61 10
kacz@praca.gov.pl

Kierownik Działu Finansowo - Księgowego (DFK)
Marzena Kluczny
tel. 34 370 61 10
fax 34 324 31 30
KOMPETENCJE
Koordynowanie i nadzorowanie pracy podległej komórki organizacyjnej, w tym wykonywanie bieżącej kontroli pracy oraz podejmowanie decyzji i wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu zadań komórki.


Dział Organizacyjno-Administracyjny (DO)
Ulica SZYMANOWSKIEGO 15
42-200 Częstochowa
tel. 34 370 61 00
fax 34 324 31 30
kacz@praca.gov.pl

Kierownik Działu Organizacyjno - Administracyjnego (DO)
p.o. Marta Sternik
tel. 34 370 61 91
fax 34 324 31 30
KOMPETENCJE
Koordynowanie i nadzorowanie prac podległej komórki organizacyjnej, w tym wykonywanie bieżącej kontroli pracy oraz podejmowanie decyzji i wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu zadań komórki.


Stanowisko ds. Informatyki (DI)
Ulica SZYMANOWSKIEGO 15
42-200 Częstochowa
tel. 34 370 61 03
fax 34 324 31 30
kacz@praca.gov.pl


Radca prawny (DR)
Grzegorz Pietras
tel. 34 370 61 66
fax 34 324 31 30
KOMPETENCJE
1. Sprawowanie obsługi prawnej Urzędu, w tym w szczególności podejmowanie i prowadzenie w imieniu dyrektora Urzędu czynności przed organami wymiaru sprawiedliwości; szczegółowy zakres zadań radcy prawnego wynika z odrębnych przepisów.
2. Udzielanie porad pracownikom urzędu, w tym opiniowanie projektów aktów administracyjnych, umów i odpowiedzi na zapytania zgłaszane do Urzędu przez klientów, byłych klientów oraz uprawnione organy i instytucje.
3. Współpraca z Działem Prawnym i Zamówień Publicznych oraz innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Andrzej Zaguła (19 maja 2011)
Opublikował: Andrzej Zaguła (1 kwietnia 2014, 13:21:10)

Ostatnia zmiana: Andrzej Zaguła (26 stycznia 2021, 13:08:23)
Zmieniono: modyfikacja wpisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8398