Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Czas pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie
 
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie oraz Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu  są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.
 
Czas przyjęć stron
 
Osoby zgłaszające się do urzędu są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00 .
 
Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy obsłudze interesantów korzystają z przerwy  w pracy, w godzinach 10.00 – 10.20.
 
Przyjmowanie skarg i wniosków
 
W sprawach skarg i wniosków:
 
 • Dyrektor Urzędu przyjmuje w środy w godzinach 13.00 – 15.00   (pok. 114)
 • Zastępca Dyrektora przyjmuje w piątki w godzinach 13.00 – 15.00   (pok. 114)
          uzgodnienie terminu spotkania – sekretariat (pok. 114).     
 • kierownicy komórek  organizacyjnych przyjmują codziennie w godzinach pracy Urzędu
 • w każdy wtorek skargi i wnioski przyjmowane są do godziny 16.00.
 
W razie nieobecności Dyrektora Urzędu i jego Zastępcy interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego.
 
Przyjmowanie korespondencji
 
Korespondencję należy składać w kancelarii ogólnej – pok. 3 (parter)
 
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań i sposobu załatwiania spraw, w tym:
 • obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • ofert pracy,
 • pośrednictwa pracy,
 • poradnictwa zawodowego,
 • projektów i programów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,
 • staży,
 • przygotowania zawodowego dorosłych,
 • prac interwencyjnych , prac społecznie użytecznych, robót publicznych,
 • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy,
 • jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • szkoleń, studiów podyplomowych
 • aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • świadczeń aktywizujących,
 • dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,
 • refundacji składek na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia należne od pracodawcy,
 • grantów na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy,
 • bonów: stażowych, szkoleniowych, na zasiedlenie, zatrudnieniowych
      oraz
 • dane statystyczne o sytuacji na lokalnym rynku pracy 
          znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie               czestochowa.praca.gov.pl

metryczka


Wytworzył: Andrzej Zaguła (6 lutego 2013)
Opublikował: Andrzej Zaguła (2 kwietnia 2014, 12:00:56)

Ostatnia zmiana: Iwona Skorek (8 czerwca 2018, 07:51:17)
Zmieniono: dodanie linku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8043