Rejestr skarg i wniosków

Rejestr skarg i wniosków

Udostępnianie danych z rejestru odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 z późniejszymi zmianami) 

Dostęp: Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego, ul. K.Szymanowskiego 15, pok.200 w godzinach pracy urzędu

Dział: Dział Organizacyjno-Administracyjny

Podstawa prawna: Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

metryczka


Wytworzył: w_rudy (15 lipca 2008)
Opublikował: Wanda Rudy (2 kwietnia 2014, 11:41:15)

Ostatnia zmiana: Andrzej Zaguła (20 sierpnia 2014, 13:29:35)
Zmieniono: Modyfikacja wpisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 432