REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

Rejestr umów w sprawie zamównień publicznych

Rejestr umów w sprawie zamówień publicznych   Udostępnianie danych z rejestru odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi [...]

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr skarg i wniosków Udostępnianie danych z rejestru odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawie [...]

metryczka