Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji
w ramach
Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)
 
W oparciu o postanowienia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). Program ma na celu rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem, powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników – osób bezrobotnych, które są jednocześnie klientami ośrodków pomocy społecznej. Program realizowany będzie na terenie miasta Częstochowy oraz gmin powiatu częstochowskiego.
W ramach Programu przewiduje się dwa bloki: Integracja i reintegracja społeczna oraz Aktywizacja zawodowa. Zadanie dotyczące Integracji będzie powierzone podmiotowi wyłonionemu w ogłoszonym konkursie ofert na zasadach określonych w przepisach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, natomiast blok Aktywizacja będzie realizowany poprzez prace społecznie – użyteczne.
 
 
Dokumenty konkursowe znajdują się poniżej w plikach do pobrania:
 
Ogłoszenie o konkursie (119kB) word
Załącznik nr 1 - Zasoby kadrowe (34kB) word
Załącznik nr 2 - Karta oceny formalnej (48kB) word
Załącznik nr 3 - Karta oceny merytorycznej (46kB) word
Rozporządzenie MPiPS z dnia 15 grudnia 2011 (77kB) pdf
Zarządzenie Dyrektora PUP w Częstochowie (35kB) word

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Walczyk (10 marca 2016)
Opublikował: Andrzej Zaguła (10 marca 2016, 13:49:44)

Ostatnia zmiana: Andrzej Zaguła (10 marca 2016, 14:10:36)
Zmieniono: Modyfikacja (wyjustowanie tekstu)

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 239