OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

Unieważnienie otwartego konkursu ofert z dnia 12.04.2018 r. na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)

Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) - 2018

W oparciu o postanowienia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). Program ma na celu [...]

Unieważnienie otwartego konkursu ofert z dnia 01.03.2018 r. na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)

Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) 2018.

W oparciu o postanowienia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). Program ma na celu [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) pod nazwą "Praca to jest to - III"

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2017 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA (PAI) PN. „PRACA TO JEST TO - III” REALIZOWANEGO W OPARCIU O POSTANOWIENIA USTAWY O PROMOCJI [...]

Otwarty konkurs ofert z dnia 8.06.2017 r. na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)

W oparciu o postanowienia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). Program ma na celu [...]

Unieważnienie otwartego konkursu ofert z dnia 27 kwietnia 2017 r. na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)

Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w [...]

Otwarty konkurs ofert z dnia 27.04.2017 r. na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)

W oparciu o postanowienia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). Program ma na celu [...]

Unieważnienie otwartego konkursu ofert z dnia 21 marca 2017 r. na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)

Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) 2017

W oparciu o postanowienia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). Program ma na celu [...]

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)

Na podstawie art. 18a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( DZ. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) 2017 r.

W oparciu o postanowienia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). Program ma na celu [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego z zakresu Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) pod nazwą "Praca to jest to - II".

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2016 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA (PAI) PN. „PRACA TO JEST TO - II” REALIZOWANEGO W OPARCIU O POSTANOWIENIA USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA [...]

Otwarty konkurs ofert PAI

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)   W oparciu o postanowienia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i [...]

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji w Programie Aktywizacja i Integracja

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach w charakterze członka komisji oceny wniosków konkursowych opiniującej oferty dotyczące realizacji w 2016 r. zadania publicznego z zakresu [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)   W oparciu o postanowienia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i [...]

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2015 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA (PAI).

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego z zakresu programu aktywizacja i integracja (PAI) pn. „Praca to jest to” realizowanego w oparciu o postanowienia ustawy o promocji zatrudnienia i [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)

  W oparciu o postanowienia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149) Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i [...]

metryczka