ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA "WSTĘPNYCH OFERT SZKOLENIOWYCH" NA USŁUGI SZKOLENIOWE DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W CZĘSTOCHOWIE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA "WSTĘPNYCH OFERT SZKOLENIOWYCH"  NA USŁUGI SZKOLENIOWE DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W CZĘSTOCHOWIE.

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy do składania niewiążących "Wstępnych ofert szkoleniowych" - załacznik nr 1 na szkolenia przewidziane w 2009r.

Tematyka szkoleń została zamieszczona w załączniku nr 2 - Roczny plan szkoleń.

 

Termin składania „Wstępnych ofert szkoleniowych” na szkolenia przewidziane  w planie do 30.06.2009r. upływa ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego planowany miesiąc rozpoczęcia szkolenia.
Termin składania „Wstępnych ofert szkoleniowych” na szkolenia przewidzianych w planie od 01.07.2009r. do końca roku ustala się na dzień 30.06.2009r..
Miejsce składania „Wstępnych ofert szkoleniowych”: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie - pokój 114, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa.

UWAGA! ZŁOŻENIE "WSTĘPNEJ OFERTY SZKOLENIOWEJ NIE JEST JEDNOZNACZNE Z ZAPROSZENIEM WYKONAWCY DO PÓŹNIEJSZYCH NEGOCJACJI, SŁUŻY JEDYNIE DO ROZPOZNANIA MOŻLIWOŚCI SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE.

Jednoczęsnie informujemy, iż przy wyborze instytucji szkoleniowych, które następnie zostaną zaproszone do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, stosuje się "Kryteria wyboru wykonawców usług szkoleniowych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzedzie Pracy w Częstochowie" - załącznik nr 3.

Zarządzeniem nr 5/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie z dnia 19 marca 2009r.  w sprawie zasad i kryteriów wyboru wykonawców usług szkoleniowych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie jako obowiązujący przy wyborze wykonawców na w/w usługi ustalono tryb zamówienia z wolnej ręki, z wyjątkiem szkoleń komputerowych, które będą organizowane w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn zm.).


Załącznik nr 1 - "Wstępna oferta szkoleniowa" (75kB) word
Załącznik nr 2 - Roczny plan szkoleń (114kB) word
Załącznik nr 3 - Kryteria wyboru wykonawców usług szkoleniowych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. (66kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (20 marca 2009)
Opublikował: j_stepien (20 marca 2009, 14:53:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 596