Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.

 
 
ZPZ-271-7/2013                                                                                               Częstochowa, 2013-04-23
 
               
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - Cz. II - Kurs opieki nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi z modułem języka angielskiego lub niemieckiego + 4- tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo- 36 osób.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że
w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
Z.P.U. Alicja Glińska
Ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.       W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
Z.P.U. Alicja Glińska
Ul. Paderewskiego 50,
42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
0,00
 
27,00
 
2
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
Ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
 
23,22
 
3,00
 
26,22
 
 
 
 
 
 
 
ZPZ-271-7/2013                                                                                                                      Częstochowa, 2013-04-23
               
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - Cz. V - Kurs prawa jazdy kat. C, E do C, D – 30 osób.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
Ośrodek Kursowego Szkolenia Kierowców „ADROM” Roman Adamiak
Ul. Ogrodowa 6/24, 42-202 Częstochowa.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.       W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
Zakład Usługowy TEST-PAKT
Kazimierz Wystalski
Ul. Leśna 17,
42-141 Przystajń
 
 
22,68
 
0,00
 
22,68
 
 
2
Ośrodek Kursowego Szkolenia Kierowców „ADROM”
Roman Adamiak
Ul. Ogrodowa 6/24,
42-202 Częstochowa
 
 
27,00
 
0,00
 
27,00
 
3
Ośrodek Kursowego Szkolenia Kierowców Andrzej Tyła
Ul. Wapienna 3,
42-202 Częstochowa
 
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/
oferta uznana za odrzuconą

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (23 kwietnia 2013)
Opublikował: j_stepien (23 kwietnia 2013, 14:02:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 231