Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15

 

Częstochowa, 2008-08-27

ZZ-271-22/2008


 


 

 


 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie działając w trybie art. 92 ust. 2 informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 euro, którego przedmiotem był zakup i dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, wybrano do realizacji następujące oferty:


 

Część I

Acom sp. j. Wanda Drzewiecka Artur Drzewiecki, Al. Jana Pawła II 106, 42-200 Częstochowa


 

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z SIWZ.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, pok. Nr 9, tel. 034 3706139.


 

1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:


 

Numer

oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w kryterium 100% cena

Razem


 

1


 


 

Acom Sp. j. Wanda Drzewiecka

Artur Drzewiecki

Al. Jana Pawła II 106

42-200 Częstochowa

300,00

300,00


 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

  2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.


 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.


 


 

Część II

Acom sp. j. Wanda Drzewiecka Artur Drzewiecki, Al. Jana Pawła II 106, 42-200 Częstochowa


 

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z SIWZ.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, pok. Nr 9, tel. 034 3706139.


 

1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:


 

Numer

oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w kryterium 100% cena

Razem


 

1


 


 

Acom Sp. j. Wanda Drzewiecka

Artur Drzewiecki

Al. Jana Pawła II 106

42-200 Częstochowa

300,00

300,00


 

2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.


 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.


 


 

Część III

Acom sp. j. Wanda Drzewiecka Artur Drzewiecki, Al. Jana Pawła II 106, 42-200 Częstochowa


 

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z SIWZ.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, pok. Nr 9, tel. 034 3706139.


 

1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:


 

Numer

oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w kryterium 100% cena

Razem


 

1


 


 

Acom Sp. j. Wanda Drzewiecka

Artur Drzewiecki

Al. Jana Pawła II 106

42-200 Częstochowa

300,00

300,00


 

2.

SCIENTIFIC S.A.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 105

02-722 Warszawa

275,91

275,91


 

2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.


 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.


 


 


 


 


 

Część IV

Acom sp. j. Wanda Drzewiecka Artur Drzewiecki, Al. Jana Pawła II 106, 42-200 Częstochowa


 

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z SIWZ.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, pok. Nr 9, tel. 034 3706139.


 

1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:


 

Numer

oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w kryterium 100% cena

Razem


 

1.


 


 

Acom Sp. j. Wanda Drzewiecka

Artur Drzewiecki

Al. Jana Pawła II 106

42-200 Częstochowa

300,00

300,00


 

2.

SCIENTIFIC S.A.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 105

02-722 Warszawa

258,91

258,91


 

2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.


 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.


 


 


 


 


ogloszenie (84kB) plik

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (27 sierpnia 2008)
Opublikował: j_stepien (28 sierpnia 2008, 11:35:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 348