Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 207 000 uero na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie - szkolenie warsztatowe pn. "ABC biznesu".

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – szkolenie warsztatowe pn. „ABC biznesu”.

 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 

Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
Z.P.U. Alicja Glińska
ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikiem Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, pok. 209, tel. 34/ 370 61 73.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział  
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług waga – 10%
Razem
1
Centrum Tłumaczeń, Doradztwa
i Edukacji PRAGMATIC
ul. Warszawska 49 lok. 50, 25-531 Kielce
 
15,66
 
3,00
 
18,66
2
Z.P.U. Alicja Glińska
ul. Paderewskiego 50,42-200 Częstochowa
 
27,00
 
3,00
 
30,00
3
DLAKADR.PL Sp. z o. o.
ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa
 
10,26
 
3,00
 
13,26
4
Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz
 
9,72
 
3,00
 
12,72
5
NGO and Business Service Przemysław Rajchel, ul. Sportowa 18/20 lok. 39
42-200 Częstochowa
WYKONAWCA WYKLUCZONY
Z POSTĘPOWANIA
OFERTA UZNANA ZA ODRZUCONĄ
6
ZDZ w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa
 
22,41
 
3,00
 
25,41
7
PHU APUS Robert Meller
ul. Gruszowa 9, 42-200 Częstochowa
 
24,03
 
3,00
 
27,03
8
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
 
22,14
 
3,00
 
25,14
 
 

metryczka


Wytworzył: Izabela Burzawa (3 kwietnia 2014)
Opublikował: Izabela Burzawa (3 kwietnia 2014, 13:52:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 498