Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 207 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie cz. I i IIZPZ-271-4/2014                                                                                                            Częstochowa, dnia 02.04.2014 r.
                                                          
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, część I – kurs podstawowy grafiki komputerowej z projektowaniem i pozycjonowaniem stron WWW.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 4, złożoną przez:
 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikiem Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, pok. 209, tel. 34/ 370 61 73.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział  
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
1
Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC
ul. Warszawska 49 lok. 50, 25-531 Kielce
 
24,30
 
24,30
2
TEB Edukacja Sp. z o. o.
al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań
 
 
25,20
 
25,20
 
3
DLAKADR.PL Sp. z o. o.
ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa
 
 
14,40
 
14,40
4
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie
ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa
 
30,00
 
30,00
 
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, część II – kurs podstawowej obsługi komputera i Internetu z modułem obsługi kas fiskalnych + kreowanie własnego wizerunku.

 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 


Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 6, złożoną przez:
 
PHU APUS Robert Meller
ul. Gruszowa 9, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikiem Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, pok. 209, tel. 34/ 370 61 73.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział  
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
1
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
 
27,60
 
27,60
2
Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz
 
WYKONAWCA WYKLUCZONY
Z POSTĘPOWANIA
OFERTA UZNANA ZA ODRZUCONĄ
3
Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC
ul. Warszawska 49 lok. 50, 25-531 Kielce
 
17,10
 
17,10
 
4
Zakład Szkolenia i Doskonalenia Kadr
ul. Niklowa 3/1, 53-435 Wrocław
 
14,70
 
14,70
5
Agencja Rozwoju Edukacji
ul. Grzybowska 58, 42-200 Częstochowa
 
24,60
 
24,60
6
PHU APUS Robert Meller
ul. Gruszowa 9, 42-200 Częstochowa
 
30,00
 
30,00
7
Z.P.U. Alicja Glińska
ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa
 
WYKONAWCA WYKLUCZONY
Z POSTĘPOWANIA
OFERTA UZNANA ZA ODRZUCONĄ
8
ZDZ w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa
 
27,60
 
27,60
 
 


 

metryczka


Wytworzył: Izabela Burzawa (2 kwietnia 2014)
Opublikował: Izabela Burzawa (2 kwietnia 2014, 13:51:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 354