Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 207 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie cz. V, VII, IXZPZ-271-3/2014                                                                                                               Częstochowa, 2014-03-27
 
                                                                      
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, część V – kurs kasjera walutowo – złotowego z obsługą kas fiskalnych.

 

 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikiem Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, pok. 209, tel. 34/ 370 61 73.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział  w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
 
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie
ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
3,00
 
30,00

 

 

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie,część VII – kurs małej gastronomii i cateringu z podstawami przedsiębiorczości.

 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
PHU APUS Robert Meller
ul. Gruszowa 9, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikiem Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, pok. 209, tel. 34/ 370 61 73.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział  
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług waga – 10%
Razem
1
PHU APUS Robert Meller
ul. Gruszowa 9, 42-200 Częstochowa
 
27,00
 
3,00
 
30,00
2
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
21,87
3,00
24,87
 
3
Zakład Doskonalenia Zawodowego       w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego       ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa
 
19,71
 
3,00
 
22,71
4
KONSORCJUM:
AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Nowojska (LIDER)
ul. Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa;
AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Jan Fabjański (PARTNER)
ul. 3 Maja 18/22, 42-700 Lubliniec
 
19,71
 
3,00
 
22,71
5
Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o. o.
ul. Darwina 17, 43-603 Jaworzno
 
15,66
 
3,00
 
18,66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, część IX – kurs spawania podstawowego metodą TIG, MAG, MIG (do wyboru 2 metody z 3) z modułem języka niemieckiego na poziomie podstawowym.

 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
Ośrodek Szkolenia Spawaczy Certyfikowany przez TÜV Rheiland Polska Sp. z o. o.
PHTU TRANS-AM mgr inż. Artur Mirecki
ul. Równoległa 63, 42-216 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikiem Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, pok. 209, tel. 34/ 370 61 73.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział  
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
1
Ośrodek Szkolenia Spawaczy Certyfikowany przez TÜV Rheiland Polska Sp. z o. o.
PHTU TRANS-AM mgr inż. Artur Mirecki
ul. Równoległa 63, 42-216 Częstochowa
 
 
27,00
 
3,00
 
30,00
2
Centrum Szkoleniowo – Usługowe Spawalnictwa „PROSPAW” Sp. z o. o.
ul. Bór 108, 42-202 Częstochowa
 
 
17,55
 
3,00
 
20,55
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Izabela Burzawa (27 marca 2014)
Opublikował: Izabela Burzawa (27 marca 2014, 13:38:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 379