Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

ZPZ-271-15/2013                                                                          Częstochowa, 2013-08-07
 
 
                                                                      
                                                                                             
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro, którego przedmiotem jest zakup i dostawa materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy
w Częstochowie
.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano
do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 5, złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Handlowe „Halim” Spółka Jawna, A.Bakir, G. i I. Słabosz, ul. Wilsona 20/22, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
1
Partner XXI Sp. z o.o.,
ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze
 
 
285,00
 
285,00
 
2
„PARTNER W BIURZE” Sp. z o.o.,
ul. Ogrodowa 5, 41- 803 Zabrze
 
 
273,00
 
273,00
 
3
„DRAGON” Sandra Szymczak,
ul. Osiedlowa 13 B/1, 41-710 Ruda Śląska
 
 
267,00
 
267,00
 
4
Przedsiębiorstwo Handlowe „Halim” Spółka Jawna,
A.Bakir, G. i I. Słabosz, ul. Wilsona 20/22, 42-200 Częstochowa
 
 
300,00
 
300,00
5
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO –KOLOS Zakład Pracy Chronionej
ul. Warszawska 363/365, 42-200 Częstochowa
285,00
285,00

metryczka


Wytworzył: Iwona Rakowska-Kustal (7 sierpnia 2013)
Opublikował: i_rakowska (7 sierpnia 2013, 08:58:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 303