Ogłoszenie o wyborze najorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - część II zamówienia - kurs obsłu

 
ZPZ-271-29/2012                                                                          Częstochowa, 2012-10-08
 
             
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - Część II - Kurs obsługi programu AutoCad.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano
do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez:
 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
Ul. Jagielloińska88, 42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy               
z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
1
Europejska Grupa Konsultingowa
Anna Kazimierczak
Ul. Żwirki 1C/4, 90-448 Łódź
 
 
15,90
 
15,90
 
2
Cadsoft Tomasz Grzyb,
Ul. Bema 60, 01-244 Warszawa
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/ oferta uznana za odrzuconą
 
 
3
Zakład Doskonalenia Zawodowego
 w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie
Ul. Jagielloińska88, 42-200 Częstochowa
 
 
 
30,00
 
 
30,00
 
 
 
 
ZPZ-271-29/2012                                                                          Częstochowa, 2012-10-08
             
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - część III - kurs z zakresu tworzenia i wykorzystywania platformy e-biznesowej – sklep internetowy.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano
do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA”
Ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                 
z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
1
Europejska Grupa Konsultingowa
Anna Kazimierczak
Ul. Żwirki 1C/4, 90-448 Łódź
 
 
10,50
 
10,50
 
2
Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA”
Ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
 
30,00
 
30,00
 
 
3
Konsorcjum ATForum
Damian Dmuchowski (lider) –
WROcomp Szkolenia-Usługi Informatyczne Jerzy Żemła
Ul. Rudzka 14, 44-200 Rybnik
 
 
 
14,40
 
 
14,40
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (8 października 2012)
Opublikował: j_stepien (9 października 2012, 08:50:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 224