Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych (materiało eksploatacyjnych do drukarek) dla PUP w Czestochowie

ZPZ-271-45/2012                                                                 Częstochowa, dn. 21.12.2012r.

 

                                                                                              Wykonawcy

                                                                                              biorący udział w postępowaniu

                                                                                              wg. rozdzielnika                    

 

dot.: przetargu nieograniczonego  na zakup i dostawę materiałów i urządzeń biurowych (materiałów eksploatacyjnych do drukarek) dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z póź. zm), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji  zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:

 BS Polska Sp z.o.o ul. Rynek 6, 32-052 Radziszów

 

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z  pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych p. 209, tel. 034 370 61 73.

 

 

1.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w kryterium cena

waga-100%

Razem

 

1.

 

 

BS Polska Sp z.o.o

ul. Rynek 6, 32-052 Radziszów

 

300,00

300,00

2.

Partner w Biurze Sp.z.o.o

ul. Ogrodowa 5 41-803 Zabrze

 

 

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

3.

MTL SYSTEM Tomasz Lachowicz

ul. Dmowskiego 15,

50-203 Wrocław

 

270,00

270,00

4.

K2 Office Sp.z.o.o

ul. Librowszczyzna 3

31-030 Kraków

 

156,00

156,00

5.

F.H.U  GRAWIT  POHOSKA KINGA

ul. Górny Bór 5, 43-430 Skoczów

 

 

210,00

210,00

6.

CARTRIDGE CONTROL SPÓŁKA Z.O.O

ul. Zagórska 186

25-346 Kielce

 

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

7.

Firma Handlowo Usługowa „CEZAR”

Robert Knapik

ul. Kawia 31/43

 42-200 Częstochowa

 

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

8.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Konkret” Marcin Nowak

Golce 78 42-134 Truskolasy

 

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

9.

Firma Handlowa ”Pol-Papier” Sp.j. R. Bryja i B. Bałazy

ul. Warszawska 320

42-200 Częstochowa

 

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (21 grudnia 2012)
Opublikował: a_kukla (21 grudnia 2012, 12:40:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 258