Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz Gminnym Centr

ZPZ-271-31/2013                                                                                                               Częstochowa, 2013-11-27
 
                                                                      
                                                                                             
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie badań lekarskich, CZĘŚĆ I – badania lekarskie, psychologiczne dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie na rok 2014.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW
w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi
ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikami Referatu ds.
Prawnych i Zamówień Publicznych, pok. 209, tel. 034/370 61 73.
 
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następującą ofertę:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi
ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice
 
 
30,00
 
30,00
 
 
ZPZ-271-31/2013                                                                                                                     Częstochowa, 2013-11-27
 
                                                                      
                                                                                             
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie badań lekarskich, CZĘŚĆ II – badania lekarskie, psychologiczne dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu na rok 2014.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu
ul. Armii Krajowej 2, 42-230 Koniecpol
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikami Referatu ds.
Prawnych i Zamówień Publicznych, pok. 209, tel. 034/370 61 73.
 
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następującą ofertę:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu
ul. Armii Krajowej 2, 42-230 Koniecpol
 
 
30,00
 
30,00
 
ZPZ-271-31/2013                                                                                                           Częstochowa, 2013-11-27
 
                                                                      
                                                                                             
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie badań lekarskich, CZĘŚĆ III – badania lekarskie dla pracowników i kandydatów na pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie na rok 2014.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW
w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi
ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikami Referatu ds.
Prawnych i Zamówień Publicznych, pok. 209, tel. 034/370 61 73.
 
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następującą ofertę:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi
ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice
 
 
30,00
 
30,00
 
 

metryczka


Wytworzył: Izabela Burzawa (27 listopada 2013)
Opublikował: i_burzawa (27 listopada 2013, 13:39:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 291