Zawiadomienie o złożeniu protestu w pierwszej części postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na za zakup i dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i urządzeń wspomagających dla Powiatowego Urzędu Pracy w C

 

 Częstochowa, 2009-10-29
 ZZ-271-40/2009                                                                                  
                                                                                 
ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU PROTESTU
 
 
Dotyczy: pierwszej części postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i  dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz urządzeń wspomagających dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
Na mocy art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2007r. Nr 223 poz 1655 z póź. zm.) niniejszym zawiadamia się o złożeniu protestu w dniu 27.10.2009r.
 
Na tej podstawie wzywa się Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się          w wyniku wniesionego protestu. Prawa i obowiązki uczestników postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu określono w art. 181 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
 
Załącznik: kopia protestu z dnia 27.10. 2009r.
 
 

Kopia protestu (133kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (29 października 2009)
Opublikował: j_stepien (29 października 2009, 08:17:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 491