Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs kierowcy wózka jezdniowego obejmującego bezpieczną w

 
 
 
                       
                                                                                                  Częstochowa, 2012-10-23
ZPZ-271-32/2012
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kursu kierowcy wózka jezdniowego obejmującego bezpieczną wymianę butli gazowych dla 6 osób.
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie  informuje o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem są usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie - kursu kierowcy wózka jezdniowego obejmującego bezpieczną wymianę butli gazowych dla 6 osób
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (…).
 
Uzasadnienia faktyczne:
 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu kierowcy wózka jezdniowego obejmującego bezpieczną wymianę butli gazowych dla 6 osób.
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 3 600,00zł, tj. 895,61euro.
Jedyna oferta, jaka wpłynęła w prowadzonym postępowaniu to:
 
Oferta Nr 1
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa
 
Cena za przeszkolenie jednej osoby: bez podatku VAT: 1 049,17zł, z podatkiem VAT: 1 049,17zł,co daje kwotę za realizację zamówienia: 6 295,02zł.
 
Zatem zachodzi przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych do unieważnienia postępowania.
                                                                      
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (23 października 2012)
Opublikował: j_stepien (23 października 2012, 14:02:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 475