Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 2000 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.

       ZPZ-271-10/2013                                                                                                         Częstochowa, 2013-05-14
 
                                                                                             
           
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - Cz. I - kurs obsługi żurawi przeładunkowych HDS + kurs kierowcy wózka jezdniowego – 10 osób.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
Ośrodek Przygotowania i Doskonalenia Kadr
Al. Kościuszki 13, 42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy  z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
 
1
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88,
42-200 Częstochowa
 
 
 
20,79
 
 
3,00
 
 
23,79
 
2
Ośrodek Przygotowania
 i Doskonalenia Kadr
Al. Kościuszki 13,
42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
3,00
 
30,00
 
ZPZ-271-10/2013                                                                          Częstochowa, 2013-05-14
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - Cz. II - kurs artystycznego szycia firan z aranżacją wnętrz, podstawami przedsiębiorczości i obsługą kas fiskalnych - 20 osób.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
Z.P.U. Alicja Glińska
Ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy otrzymała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy  z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
 
1
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
Ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
 
 
21,87
 
 
3,00
 
 
24,87
 
2
Z.P.U. Alicja Glińska
Ul. Paderewskiego 50,
42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
0,00
 
27,00
 
 
 
 
 
 
 
 
ZPZ-271-10/2013                                                                                                      Częstochowa, 2013-05-14
                                                                                                                            
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - Cz. III - kursu magazyniera (obsługa wózka jezdniowego, gospodarka magazynowa, minimum sanitarne)+ 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo – 20 osób.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
Konsorcjum:
Z.P.U. Alicja Glińska Ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa;
EUROPOL Centrum Szkoleniowe Roman Starczewski, Ul. Piłsudskiego 35, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy otrzymała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ. Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.       W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
1
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
Ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
 
Oferta odrzucona.
 
 
2
Konsorcjum:
Z.P.U. Alicja Glińska
Ul. Paderewskiego 50,
42-200 Częstochowa;
EUROPOL Centrum Szkoleniowe Roman Starczewski,
Ul. Piłsudskiego 35,
42-200 Częstochowa
 
 
 
27,00
 
 
0,00
 
 
27,00
 
 
3
Zakład Doskonalenia Zawodowego
 w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88,
42-200 Częstochowa
 
 
 
18,90
 
 
3,00
 
 
21,90
 
 
ZPZ-271-10/2013                                                                          Częstochowa, 2013-05-14
 
                                              
           
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - Cz. IV - kurs zaawansowany rachunkowo – księgowo – finansowy - 10 osób.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
Spółdzielnię Pracy „Oświata”
Ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy otrzymała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy  z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
 
1
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
Ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
3,00
 
30,00
 
2
Z.P.U. Alicja Glińska
Ul. Paderewskiego 50,
42-200 Częstochowa
 
 
21,87
 
0,00
 
21,87
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (14 maja 2013)
Opublikował: j_stepien (14 maja 2013, 10:46:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 218