Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym za zakup i dostawę materiałów i urządzeń biurowych dla Powiatowego Urzedu Pracy w Czestochowie

ZPZ-271-36/2012                                                                 Częstochowa, dn. 08.11.2012r.
 
                                                                                              Wykonawcy
                                                                                              biorący udział w postępowaniu
                                                                                              wg. rozdzielnika                    
 
dot.: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę materiałów i urządzeń biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie – cz. I
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z póź.zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do
realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3 , złożoną przez:
SOLO-KOLOS – Zakład Pracy Chronionej
42-200 Częstochowa ul. Warszawska 363/365
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga-100%
Razem
 
1.
 
 
PROMYK S.C. W. Kurczyna, J, Zimna
41-200 Sosnowiec
 ul. Dęblińska 11
 
Wykonawca wykluczony
z postępowania/oferta uznana
za odrzuconą
Wykonawca wykluczony
z postępowania/oferta uznana za odrzuconą
3.
SOLO-KOLOS – Zakład Pracy Chronionej
42-200 Częstochowa
ul. Warszawska 363/365
 
300,00
300,00
4.
„PARTNER W BIURZE”
 Sp.z o.o.
41-803 Zabrze ul. Ogrodowa 5
 
294,00
294,00
5.
P.H.U. VECTOR Spółka z o.o.
ul. Bielska 29,40 -749 Katowice
 
 
 
291,00
291,00
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
 
 
ZPZ-271-36/2012                                                                 Częstochowa, dn. 08.11.2012r.
 
                                                                                              Wykonawcy
                                                                                              biorący udział w postępowaniu
                                                                                              wg. rozdzielnika                    
 
dot.: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę materiałów i urządzeń biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie – cz. II
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z póź.zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do
realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3 , złożoną przez:
SOLO-KOLOS – Zakład Pracy Chronionej
42-200 Częstochowa ul. Warszawska 363/365
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga-100%
Razem
 
1.
 
 
PROMYK S.C. W. Kurczyna, J, Zimna
41-200 Sosnowiec
 ul. Dęblińska 11
 
Wykonawca wykluczony
z postępowania/oferta uznana
za odrzuconą
Wykonawca wykluczony
z postępowania/oferta uznana za odrzuconą
3.
SOLO-KOLOS – Zakład Pracy Chronionej
42-200 Częstochowa
ul. Warszawska 363/365
 
300,00
300,00
4.
„PARTNER W BIURZE”
 Sp.z o.o.
41-803 Zabrze ul. Ogrodowa 5
 
267,00
267,00
5.
P.H.U. VECTOR Spółka z o.o.
ul. Bielska 29,40 -749 Katowice
 
 
 
231,00
231,00
 
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
 
ZPZ-271-36/2012                                                                 Częstochowa, dn. 08.11.2012r.
 
                                                                                              Wykonawcy
                                                                                              biorący udział w postępowaniu
                                                                                              wg. rozdzielnika                    
 
dot.: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę materiałów i urządzeń biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie – cz. III
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z póź.zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do
realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 4 , złożoną przez:
 „PARTNER W BIURZE” Sp. z o.o.
 41-803 Zabrze ul. Ogrodowa 5
 
 
1.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga-100%
Razem
 
1.
 
 
PROMYK S.C. W. Kurczyna, J, Zimna
41-200 Sosnowiec
 ul. Dęblińska 11
 
Wykonawca wykluczony
z postępowania/oferta uznana
za odrzuconą
Wykonawca wykluczony
z postępowania/oferta uznana za odrzuconą
3.
SOLO-KOLOS – Zakład Pracy Chronionej
42-200 Częstochowa
ul. Warszawska 363/365
 
282,00
282,00
4.
„PARTNER W BIURZE”
 Sp.z o.o.
41-803 Zabrze ul. Ogrodowa 5
 
300,00
300,00
5.
P.H.U. VECTOR Spółka z o.o.
ul. Bielska 29,40 -749 Katowice
 
 
 
180,00
180,00
 
 
 
 
 
 
ZPZ-271-36/2012                                                                 Częstochowa, dn. 08.11.2012r.
 
                                                                                              Wykonawcy
                                                                                              biorący udział w postępowaniu
                                                                                              wg. rozdzielnika                    
 
dot.: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę materiałów i urządzeń biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie – cz. IV
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z póź.zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do
realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez:
SOLO-KOLOS – Zakład Pracy Chronionej,
42-200 Częstochowa ul. Warszawska 363/365
 
1.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga-100%
Razem
 
2.
 
 
Biuro-Serwis
20-625 Lublin, ul. Leonarda 1
 
298,44
298,44
3.
SOLO-KOLOS –
 Zakład Pracy Chronionej
42-200 Częstochowa
ul. Warszawska 363/365
 
300,00
300,00
4.
„PARTNER W BIURZE” Sp.z o.o.
41-803 Zabrze ul. Ogrodowa 5
 
54,00
54,00
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (8 listopada 2012)
Opublikował: a_kukla (8 listopada 2012, 12:24:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 345