Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

ZZ-271-2/08                                                                          Częstochowa, dn. 12.02.2008r.
 
 
                                                                                                                                            
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez
 
F.H.U. „Grawit”
ul. Górny Bór 5
43-430 Skoczów
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Panią Wandą Rudy.
1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 

Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 100% cena
Razem
1
 
P.W. „Solo-Kolos” Z.P.Chr
ul. Warszawska 363/365
42-200 Częstochowa
 
80,38
 
321,52
 
 
2
F.H.U. „Grawit”
ul. Górny Bór 5
43-430 Skoczów
 
100,00
 
 
400,00
3
„Partner w biurze” Sp. z o.o.
Filia Częstochowa
 ul. Mielczarskiego 21/23
42-200 Częstochowa
 
77,87
 
 
311,48
4
P.H. ”Halim” Sp.j.
ul. Wilsona 20/22
42-200 Częstochowa
 
79,31
 
317,24

 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
 

Załącznik 6 - Wzór umowy (61kB) word
Załącznik 7 - Wykaz części zamówienia (34kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (118kB) word
Załacznik 1 - Formularz ofert (39kB) word
Załącznik 2 - Oferta cenowa wraz z opisem przedmiotu zamowienia (38kB) word
Załącznik 3 - Oświadczenie o niezaleganiu (27kB) word
Załącznik 4 - Oświadczenie z art.22 i 24 (41kB) word
Załącznik 5 - Wykaz dokumentów (31kB) word

metryczka


Wytworzył: Tomasz Wierzbicki (28 stycznia 2008)
Opublikował: Andrzej Zaguła (28 stycznia 2008, 15:15:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 284