Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs ksiegowości wspomaganej komputerem.

 
 
ZPZ-271-15/11                                                                               Częstochowa, 2011-09-08
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – kurs księgowości wspomaganej komputerem.
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje  o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Uzasadnienie faktyczne:
 
            W dniu 08.09.2011r. do pokoju 209 tut. Urzędu  została dostarczona oferta Europejskiej Grupy Konsultingowej, ul. Żwirki 1C/4, 90-448 Łódź. Oferta została złożona w wymaganym terminie do siedziby Zamawiającego, jednak przez pomyłkę nie dotarła do właściwej komórki tut. Urzędu i z winy Zamawiającego nie została otwarta w dniu 05.09.2011r. na jawnym otwarciu ofert. Jest to wada postępowania niemożliwa do usunięcia, uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
Zamawiający w takiej sytuacji jest zobowiązany do unieważnienia postępowania, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych. Otwarcie ofert to czynność jednorazowa, niepodlegająca powtórzeniu. Norma prawna wyrażona w art. 86 ust. 2 Prawa zamówień publicznych wskazuje jednoznacznie, iż dzień składania ofert jest jednocześnie dniem ich otwarcia.
Stanowisko takie zostało wyrażone również w następujących orzeczeniach KIO: Sygn. akt: KIO 619/11, 620/11.
 
Uzasadnienie prawne:

           Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
                                                                      
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (8 września 2011)
Opublikował: j_stepien (9 września 2011, 09:05:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 280