Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs florysty z technikami zdobienia de

 
 
 
ZPZ-271-17/2012                                                                          Częstochowa, 2012-07-05
 
                                                                                                           
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie –
Część I - kurs florysty z technikami zdobienia decoupage i filcowania wełny dla 10 osób.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 5, złożoną przez:
 
Spółdzielnię Pracy „Oświata”
Ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy              
z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
 
1
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88,
 42-200 Częstochowa
 
 
 
12,15
 
 
3,00
 
 
15,15
 
2
PHU APUS Robert Meller
Ul. Gruszowa 9,
42-200 Częstochowa
 
 
20,52
 
0,00
 
20,52
 
3
Z.P.U. Alicja Glińska
Ul. Paderewskiego 50,
42-200 Częstochowa
 
 
23,76
 
0,00
 
23,76
 
4
 
Agencja Rozwoju Edukacji
Ul. Grzybowska 58,
42-200 Częstochowa.
 
 
Wykonawca wykluczony z postępowania,
oferta uznana za odrzuconą
 
5
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
Ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
3,00
 
30,00
 
6
Andrzej Palka – Centrum Edukacji Zawodowej CARGO
Ul. Krakowska 9,
43-600 Jaworzno
 
 
15,66
 
3,00
 
18,66
 
 
 
 
 
 
ZPZ-271-17/2012                                                                          Częstochowa, 2012-07-05
 
           
             
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie –
Część II – kurs malarza dla 10 osób.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                 
 z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
 
1
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88,
 42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
 
3,00
 
 
30,00
 
2
Agencja Rozwoju Edukacji
Ul. Grzybowska 58,
42-200 Częstochowa
 
 
oferta odrzucona
 
3
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
Ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
 
20,52
 
3,00
 
23,52
 
4
Andrzej Palka – Centrum Edukacji Zawodowej CARGO
Ul. Krakowska 9,
43-600 Jaworzno
 
 
21,06
 
3,00
 
24,06
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (5 lipca 2012)
Opublikował: j_stepien (5 lipca 2012, 13:50:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 247