Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

ZPZ-271-13/2013                                                                          Częstochowa, 2013-06-10
 
 
                                                                      
                                                                                             
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro, którego przedmiotem jest zakup
i dostawa materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie
.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 5, złożoną przez:
 
K2 OFFIS Sp. z o.o.
Ul. Librowszczyzna 3, 31-030 Kraków
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy  z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
1
SOLO-KOLOS” Z.P.Chr.
Ul. Warszawska 363/365, 42-200 Częstochowa
 
 
282,00
 
282,00
 
2
F.H.U. GRAWIT
Ul. Górny Bór 5, 43-430 Skoczów
 
 
279,00
 
279,00
 
3
„Partner w biurze” Sp. z o.o.
Ul. Ogrodowa 5, 41-803 Zabrze
Wykonawca wykluczony z postępowania, oferta uznana za odrzuconą
 
4
Partner XXI Sp. z o. o.
Ul. Pawliczka 25,
41-800 Zabrze
 
285,00
 
285,00
 
5
K2 OFFIS Sp. z o.o.
Ul. Librowszczyzna 3, 31-030 Kraków
 
 
300,00
 
300,00

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (10 czerwca 2013)
Opublikował: j_stepien (10 czerwca 2013, 13:58:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 274