Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę oprogramowania systemowego i użytkowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15.

 

Częstochowa, 2008-09-01

ZZ-271-23/2008


 


 

 


 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie działając w trybie art. 92 ust. 2 informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 euro, którego przedmiotem był zakup i dostawa oprogramowania systemowego i użytkowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, wybrano do realizacji następujące oferty:


 

Część I

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Częstochowie Sp. z o.o.

ul. Waszyngtona 53, 42-200 Częstochowa

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z SIWZ.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, pok. Nr 9, tel. 034 3706139.


 

1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:


 

Numer

oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w kryterium 100% cena

Razem

1


 


 


 


 

2


 


 


 

3


 


 

Fast Sp. z o.o.

ul. Romanowska 55e pasaż lok. 9

91-174 Łódź


 


 


 

Sygnity S.A.

Al. Pokoju 78

31-564 Kraków


 


 

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej

w Częstochowie Sp. z o.o.

ul. Waszyngtona 53

42-200 Częstochowa


 

288,64


 


 


 


 


 

260,71


 


 


 


 

300,00

288,64


 


 


 


 


 

260,71


 


 


 


 

300,00


 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

  2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.


 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.


 


 

Część II

Towarzystwo Handlowe „Alplast” Sp. j. A. Bąk i spółka, ul. Obozowa 5, 78-100 Kolobrzeg


 

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z SIWZ.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, pok. Nr 9, tel. 034 3706139.


 

1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:


 

Numer

oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w kryterium 100% cena

Razem

1


 


 


 

2


 


 


 

3


 


 


 

4


 


 


 

5

Towarzystwo Handlowe „Alplast” Sp. j.

A. Bąk i spółka

ul. Obozowa 5, 78-100 Kołobrzeg


 

Apex System Sp. z o.o.

ul. Zielna 39

00-108 Warszawa


 

S.O.S. P.M. Wesołowscy

ul. B. Głowackiego 9

85-614 Bydgoszcz


 

Sygnity S.A.

Al. Pokoju 78

31-564 Kraków


 

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej

w Częstochowie Sp. z o.o.

ul. Waszyngtona 53

42-200 Częstochowa

300,00


 


 


 

285,82


 


 


 

268,96


 


 


 

274,40


 


 


 

283,22

300,00


 


 


 

285,82


 


 


 

268,96


 


 


 

274,40


 


 


 

283,22


 

2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.


 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.


 


 

Część III

Fast Sp. z o.o., ul. Romanowska 55e pasaż lok. 9, 91-174 Łódź


 

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z SIWZ.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, pok. Nr 9, tel. 034 3706139.


 

1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:


 

Numer

oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w kryterium 100% cena

Razem

1


 


 

Fast Sp. z o.o.

ul. Romanowska 55e pasaż lok. 9

91-174 Łódź

300,00

300,00

2

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej

w Częstochowie Sp. z o.o.

ul. Waszyngtona 53

42-200 Częstochowa

250,00

250,00


 

2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.


 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.


 


 


 


 


 

Część IV

Fast Sp. z o.o., ul. Romanowska 55e pasaż lok. 9, 91-174 Łódź


 

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z SIWZ.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, pok. Nr 9, tel. 034 3706139.


 

1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:


 

Numer

oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w kryterium 100% cena

Razem

1


 


 

Fast Sp. z o.o.

ul. Romanowska 55e pasaż lok. 9

91-174 Łódź

300,00

300,00

2

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej

w Częstochowie Sp. z o.o.

ul. Waszyngtona 53

42-200 Częstochowa

267,28

267,28


 

2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.


 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.


 


 

Część V

Systemy Informatyczne ITXON Sp. z o.o., ul. Krótka 29/31, 42-200 Częstochowa


 

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z SIWZ.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, pok. Nr 9, tel. 034 3706139.


 

1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:


 

Numer

oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w kryterium 100% cena

Razem

1


 


 

Systemy Informatyczne ITXON Sp. z o.o.,

ul. Krótka 29/31, 42-200 Częstochowa

300,00

300,00


 


 


 


 


 

2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.


 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.


 


 


 


 


 


ogłoszenie (93kB) plik

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (1 września 2008)
Opublikował: j_stepien (1 września 2008, 13:53:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 219