Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

 


 

                                                                                                                                 Częstochowa, 2008-10-23

ZZ-271-26/2008


 


 

 


 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15


 


 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie działając w trybie art. 92 ust. 2 informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 euro, którego przedmiotem był zakup i dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, wybrano do realizacji:

ofertę nr 1 firmy KOMTECH Piotr Martuszewski, ul. Jagiellońska 39, 33-300 Nowy Sącz.


 

W związku z uchyleniem się od zawarcia umowy przez firmę TTI Bogdan Słaboszewski, Jerzy Słaboszewski, Małgorzata Słaboszewska Spółka Jawna, ul. Partyzantów 65a, 43-316 Bielsko-Biała, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.


 

Do realizacji wybrano ofertę nr 1 firmy KOMTECH Piotr Martuszewski, ul. Jagiellońska 39, 33-300 Nowy Sącz, jako ofertę, która uzyskała spośród pozostałych największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z SIWZ.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, pok. Nr 9, tel. 034 3706139.


 


 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.


 


 


 


 


 


 


 


 


ogłoszenie (68kB) plik

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (23 października 2008)
Opublikował: j_stepien (23 października 2008, 12:14:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 229