ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU PROTESTU w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę bonów towarowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

Częstochowa, 2008-11-14


 


 

ZZ-271-34/2008

 


 


 

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU PROTESTU


 


 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę bonów towarowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie


 

Na mocy art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2007r. Nr 223 poz 1655 z póź. zm.) niniejszym zawiadamia się o złożeniu protestu w dniu 14.11.2008r.

 

Na tej podstawie wzywa się Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu. Uczestnikami protestu stają się Wykonawcy, którzy w terminie do 19.11.2008r. (zgodnie z art. 181 ust. 4 pkt 2) przystąpią do postępowania toczącego się w wyniku złożenia protestu.


 

Prawa i obowiązki uczestników postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu określono w art. 181 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.


 


 

Załącznik: kopia protestu z dnia 14.11. 2008r.


 


  


 


 


 


KOPIA PROTESTU (213kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (14 listopada 2008)
Opublikował: j_stepien (14 listopada 2008, 13:01:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 511