Ogłoszenie o wyborzez najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czestochowie- cz.I kurs księgowości wspomaganej komputerem, cz.II - kurs obsługi kas

 

 

 

ZZ-271-10/2010                                                                   Częstochowa, dn. 18.06.2010r.

 

                                                                                              Wykonawcy

                                                                                              biorący udział w postępowaniu

                                                                                              wg. rozdzielnika                  

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – CZĘŚĆ I POSTĘPOWANIA – kurs księgowości wspomaganej komputerem

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji  zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:

 

„Luga”  Agnieszka Glińska

ul. Jasnogórska 32/8

42-200 Częstochowa

 

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, tel. 034 370 61 71.

1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:

 

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w kryterium cena

waga – 90%

Liczba punktów

w kryterium certyfikaty

waga - 10%

Razem

 

1

LUGA Agnieszka Glińska

Ul. Jasnogórska 32/8

42-200 Częstochowa

 

 

27,00

 

3,00

 

30,00

 

 

2

Spółdzielnia Pracy „Oświata”

ul. Faradaya 31

 42-200 Częstochowa

 

 

 

26,88

 

 

3,00

 

 

29,88

 

 

3

Ośrodek Kształcenia Kadr, Katarzyna Kalinowska

ul. Dąbrowskiego 7,

42-200 Częstochowa

 

7,02

 

3,00

 

10,02

 

 

 

2.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu nie krótszego niż 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

                                                                                             

           
Częstochowa, dn. 18.06.2010r.
 
                                                                                              Wykonawcy
                                                                                              biorący udział w postępowaniu
                                                                                              wg. rozdzielnika                  
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – CZĘŚĆ II POSTĘPOWANIA – kurs obsługi kas fiskalnych z minimum sanitarnym
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez:
 
„Luga” Agnieszka Glińska
ul. Jasnogórska 32/8
42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, tel. 034 370 61 71.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
1
 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie, ul. Jagiellońska 88
42-200 Częstochowa
 
 
 
17,01
 
3,00
 
20,01
 
 
2
 
PHU APUS Robert Meller
ul. Gruszowa 9
42-200 Częstochowa
 
 
 
 
 
11,61
 
 
0,00
 
 
11,61
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
4
„Luga” Agnieszka Glińska
ul. Jasnogórska 32/8
42-200 Częstochowa
 
 
 
 
 
Spółdzielnia Pracy Oświata
ul. Faradaya 31
42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
 
 
 
 
 
 
21,60
 
3,00
 
 
 
 
 
 
              
        3,00
 
30,00
 
 
 
 
 
 
 
     24,60
 
5
 
 
Ośrodek Kształcenia Kadr, Katarzyna Kalinowska
ul. Dąbrowskiego 7,
42-200 Częstochowa
5,13
3,00
8,13
 
         6
 
 
Ośrodek Usług Oświatowych,
ul. 3 Maja 18/22,
42-700 Lubliniec
19,71
3,00
22,71
 
 
2.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu nie krótszego niż 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
                                                                                             
 
Częstochowa, dn. 18.06.2010r.
 
                                                                                              Wykonawcy
                                                                                              biorący udział w postępowaniu
                                                                                              wg. rozdzielnika                    
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – CZĘŚĆ III POSTĘPOWANIA – kurs specjalisty ds. kadr i płac z obsługa programu symfonia
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
„Luga” Agnieszka Glińska
ul. Jasnogórska 32/8
42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, tel. 034 370 61 71.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
1
 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie,
ul. Jagiellońska 88
42-200 Częstochowa
 
 
13,23
 
3,00
 
16,23
 
 
2
„Luga” Agnieszka Glińska
ul. Jasnogórska 32/8
42-200 Częstochowa
 
 
 
 
 
27,00
 
 
3,00
 
 
30,00
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
Spółdzielnia Pracy Oświata
ul. Faradaya 31
42-200 Częstochowa
 
 
 
 
Ośrodek Kształcenia Kadr, Katarzyna Kalinowska
ul. Dąbrowskiego 7,
42-200 Częstochowa
 
24,57
 
 
 
 
 
 
 
5,67
 
3,00
 
 
 
 
 
 
              
        3,00
 
27,57
 
 
 
 
 
 
 
     8,67
 
 
2.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu nie krótszego niż 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
                                                                                             
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (21 czerwca 2010)
Opublikował: a_kukla (21 czerwca 2010, 09:36:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 261