Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs obsługi komputera i kasy fiska

 
 
ZPZ-271-3/2012                                                                            Częstochowa, 2012-03-21
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – kurs obsługi komputera
 i kasy fiskalnej z minimum sanitarnym.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 12, złożoną przez:
 
ABA BHP Paweł Witkowski,
Ul. Kocha 4, 42-242 Rędziny
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                 
z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
1
Ośrodek Szkolenia Kursowego
i Ustawicznego
Elżbieta Olszak
ul. Bronowicka 73,
30-091 Kraków
 
 
9,00
 
9,00
 
2
Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC
ul. Warszawska 49 lok. 50,
25-531 Kielce
 
 
10,80
 
10,80
 
 
3
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
 
 
21,60
 
21,60
 
4
 
Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski
Ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań
 
Wykonawca wykluczony
z postępowania/
 oferta uznana
za odrzuconą
Wykonawca wykluczony
z postępowania/
 oferta uznana
za odrzuconą
 
5
 
ORFIN.INFO Paweł Orfin
Ul. 11 Listopada 31,
58-302 Wałbrzych
 
Wykonawca wykluczony
z postępowania/
 oferta uznana
za odrzuconą
Wykonawca wykluczony
z postępowania/
 oferta uznana
za odrzuconą
 
 
 
6
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie
ul. Jagiellońska 88,
 42-200 Częstochowa
 
 
 
18,90
 
 
18,90
 
7
 
PHU APUS Robert Meller
Ul. Gruszowa 9,
42-200 Częstochowa
 
Wykonawca wykluczony
z postępowania/
 oferta uznana
za odrzuconą
Wykonawca wykluczony
z postępowania/
 oferta uznana
za odrzuconą
 
8
Usługi Rachunkowe i Szkolenia
Marczyk Elżbieta
ul. I Brygady 22/22,
33-300 Nowy Sącz
 
 
14,70
 
14,70
 
9
Ośrodek Kształcenia SOKRATES
ul. Wodzickiego 68,
42-200 Częstochowa
 
 
18,60
 
18,60
 
10
 
LUGA Glińska Agnieszka
Ul. Jasnogórska 32/8,
 42-200 Częstochowa
 
Wykonawca wykluczony
z postępowania/
 oferta uznana
za odrzuconą
Wykonawca wykluczony
z postępowania/
 oferta uznana
za odrzuconą
 
11
Cezar Sp. z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 129/29,
31-416 Kraków
 
 
9,30
 
9,30
 
12
ABA BHP Paweł Witkowski
ul. Kocha 4,
42-242 Rędziny
 
 
30,00
 
30,00
 
13
„Awans” Ośrodek Usług Oświatowych
Ul. 3 Maja 18/22,
42-700 Lubliniec
 
Wykonawca wykluczony
z postępowania/
 oferta uznana
za odrzuconą
Wykonawca wykluczony
z postępowania/
 oferta uznana
za odrzuconą
 
14
Agencja Rozwoju Edukacji
Norbert Jasiński
ul. Grzybowska 58,
42-200 Częstochowa
 
 
18,00
 
18,00
 
 Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (21 marca 2012)
Opublikował: j_stepien (21 marca 2012, 11:46:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 428