Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs spawania podstawowego (metody: MAG, TIG), kurs nowoczesnego sprzedawcy


Załącznik nr 5 do SIWZ - Program szkolenia (91kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz dokumentów (104kB) word
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy (569kB) word
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (87kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Preliminarz kosztów szkolenia (98kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (214kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (164kB) word
Załącznik nr 4a, 4b i 4c do SIWZ - Wykaz doświadczenia, osób oraz sprzętu (106kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ -Harmonogram szkolenia (122kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (92kB) word
Załącznik nr 3a i 3b do SIWZ - Oświadczenia z art. 22 i 24 Pzp. (148kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (6 marca 2012)
Opublikował: j_stepien (6 marca 2012, 09:22:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 200