Informacja o unieważnieniu czwartej części postepowania (ZPZ-271-28/2012) - kurs spawania podstawowego (metody: MAG, TIG)

 
 
                       
                                                                                                 Częstochowa, 2012-10-09
ZPZ-271-28/20012
 
 
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZWARTEJ CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
 
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje o unieważnieniu czwartej części postępowania - kurs spawania podstawowego (metody: MAG, TIG)    
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Uzasadnienia faktyczne: w postępowaniu na realizację czwartej części kurs spawania podstawowego (metody: MAG, TIG)   - nie wpłynęły żadne oferty.
 Zatem zachodzi przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający jest zobowiązany do unieważnienia postępowania.
 
                                                                      
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (10 października 2012)
Opublikował: a_kukla (10 października 2012, 08:54:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 263