Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie szkolenie pn. "Przedstawiciel handlowy -

 
ZPZ-271-31/2012                                                                          Częstochowa, 2012-10-11
 
             
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro, którego przedmiotem są usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15 - szkolenie pn: „Przedstawiciel handlowy – techniki nowoczesnej sprzedaży z elementami telemarketingu” dla 13 osób.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.)ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano
do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
Z.P.U. Alicja Glińska
ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy  z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
Ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
 
15,66
 
3,00
 
18,66
 
2
Z.P.U. Alicja Glińska
Ul. Paderewskiego 50,
 42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
0,00
 
27,00
 
 
3
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88,
 42-200 Częstochowa
 
 
 
14,85
 
 
3,00
 
 
17,85
 
4
PHU Apus Robert Meller
Ul. Gruszowa 9,
42-200 Częstochowa
 
 
9,18
 
0,00
 
9,18
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (11 października 2012)
Opublikował: j_stepien (11 października 2012, 13:57:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 232