Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

ZPZ-271-30/2013                                                                                                              Częstochowa, 2013-11-28
           
                                                                                                                     
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, część V – Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 8, złożoną przez:
 
OFFICE SUPPORT Krzysztof Wyląg
ul. Towarowa 15, 42-600 Tarnowskie Góry
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikami Referatu ds.
Prawnych i Zamówień Publicznych, pok. 209, tel. 034/370 61 73.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
1
PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Sp. J.
ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź
356,00
356,00
2
„EXPERT PRINT” Karol Wielogórski
Stany Duże 4, 08-125 Suchożebry
240,00
240,00
3
GOLDEN LINE Paweł Dostych
ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów
oferta odrzucona
4
MTL SYSTEM Tomasz Lachowicz
ul. Babimojska 9, 54-426 Wrocław
352,00
352,00
5
LASER 1
ul. Warszawska 31, 25-518 Kielce
oferta odrzucona
6
REPRINT Izabela Brzezina
ul. Jana Pawła II pawilon A
44-230 Czerwionka Leszczyny
oferta odrzucona
7
„PA-GI” Rafał Gizicki
ul. Nadwiślańska 3, 32-661 Bobrek
oferta odrzucona
8
OFFICE SUPPORT Krzysztof Wyląg
ul. Towarowa 15, 42-600 Tarnowskie Góry
400,00
400,00
9
P. W.„SOLO-KOLOS” Zakład Pracy Chronionej
ul. Warszawska 363/365, 42-200 Częstochowa
204,00
204,00
10
Firma Handlowa „POL-PAPIER” Sp. J. Ryszard Bryja i Bartłomiej Bałazy
ul. Warszawska 320, 42-200 Częstochowa
Wykonawca wykluczony
z postępowania -
oferta uznana za odrzuconą
11
LUKA Sp. z o. o.
ul. Siemianowicka 7D, 40-301 Katowice
oferta odrzucona
12
Przedsiębiorstwo Handlowe „HALIM” Sp. J. A. Bakir, G. i I. Słabosz
ul. Wilsona 20/22, 42-200 Częstochowa
348,00
348,00
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Izabela Burzawa (28 listopada 2013)
Opublikował: i_burzawa (28 listopada 2013, 13:48:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 401