Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na usługi drukowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

ZPZ-271-9/2013                                                                            Częstochowa, 2013-04-22
 
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej 200 000 euro, na usługi drukowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
Firma Poligraficzno-Introligatorska „Udziałowiec” Sp. z o.o.
Ul. Narcyzowa 2,
42-256 Olsztyn.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
1
Firma Poligraficzno-Introligatorska „Udziałowiec”
Sp. z o.o.
Ul. Narcyzowa 2,
 42-256 Olsztyn
 
 
300,00
 
300,00
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (22 kwietnia 2013)
Opublikował: j_stepien (23 kwietnia 2013, 07:43:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 248