Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie

 
ZPZ-271-22/2013                                                                             Częstochowa, 2013-09-17
           
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Częstochowie, część I – kurs kierowcy wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez:
 
Ośrodek Przygotowania i Doskonalenia Kadr
ul. Żwirki i Wigury 6/14 lok. 4, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie  ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział  w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
Zakład Doskonalenia Zawodowego       w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego       w Częstochowie
ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa
 
19,17
 
3,00
 
22,17
2
Spółdzielnia Pracy “Oświata”
ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
Oferta odrzucona.
 
3
Ośrodek Przygotowania i Doskonalenia Kadr
ul. Żwirki i Wigury 6/14 lok. 4, 42-200 Częstochowa
 
27,00
 
3,00
 
30,00
4
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Apus” Robert Meller
ul. Gruszowa 9, 42-200 Częstochowa
 
22,14
 
3,00
 
25,14
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3
 
 
ZPZ-271-22/2013                                                                                                          Częstochowa, 2013-09-17
                                  
             
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Częstochowie, część III – kurs specjalisty do spraw kadr i płac z programem Symfonia i Płatnik + 2 tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
Spółdzielnię Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział  w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
 
Spółdzielnia Pracy “Oświata”
ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
3,00
 
30,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3
 
 
ZPZ-271-22/2013                                                                                                            Częstochowa, 2013-09-17
                                  
             
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Częstochowie, część IV – kurs podstawowy księgowości wspomaganej komputerem.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
Spółdzielnię Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział  w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
1
Zakład Doskonalenia Zawodowego       w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego       w Częstochowie
ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa
 
18,09
 
3,00
 
21,09
2
Spółdzielnia Pracy “Oświata”
ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
3,00
 
30,00
 
 
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3
 
ZPZ-271-22/2013                                                                                                        Częstochowa, 2013-09- 17
             
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Częstochowie, część V –
kurs magazyniera (obsługa wózka jezdniowego, gospodarka magazynowa, minimum sanitarne).
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
Spółdzielnię Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział  w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
1
Zakład Doskonalenia Zawodowego       w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego       w Częstochowie
ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa
 
23,49
 
3,00
 
26,49
2
Spółdzielnia Pracy “Oświata”
ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
3,00
 
30,00
3
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Apus” Robert Meller
ul. Gruszowa 9, 42-200 Częstochowa
 
21,06
 
3,00
 
24,06
 
 
 
 
 
 
 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3

metryczka


Wytworzył: Izabela Burzawa (17 września 2013)
Opublikował: i_burzawa (17 września 2013, 14:43:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 243