Odłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartosci powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie.

 
ZPZ-271-3/2013                                                                               Częstochowa, 2013-03-20   
        
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - Cz. VI - Kurs florysty z aranżacją wnętrz i technikami zdobienia decoupage, podstawami przedsiębiorczości i obsługą kas fiskalnych.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez:

Z.P.U. Alicja Glińska
Ul. Paderewskiego 50 , 42-200 Częstochowa.

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
 
1
Centrum Edukacji Zawodowej
CARGO Sp. z o.o.
Ul. Krakowska 9,
43-600 Jaworzno
 
 
 
11,07
 
 
3,00
 
 
14,07
 
2
Spółdzielnia Pracy “Oświata”
Ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
 
Oferta odrzucona.
 
3
Z.P.U. Alicja Glińska
Ul. Paderewskiego 50 ,
42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
0,00
 
27,00
 
4
Śląska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy
Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice.
 
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/
oferta uznana za odrzuconą.
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (20 marca 2013)
Opublikował: j_stepien (21 marca 2013, 07:43:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 218