Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 00 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs operatora koparko-ładowarki.

 
 
ZPZ-271-12/2011                                                                 Częstochowa, 2011-09-07
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - część II postępowania - kurs operatora koparko-ładowarki.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2,
złożoną przez:
 
Ośrodek Szkolenia BIAŁECKI
Ul. Energetyków 8, 44-330 Jastrzębie Zdrój
Filia: ul. Kłodnicka 91, 41-706 Ruda Śląska.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                 
z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.

1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
1
P.U.P. „KANN” Sp. z o.o.
Ul. Warmińska 1,
60-622 Poznań
 
 
18,36
 
3,00
 
21,36
 
 
 
2
Ośrodek Szkolenia BIAŁECKI
Ul. Energetyków 8,
44-330 Jastrzębie Zdrój
Filia: ul. Kłodnicka 91,
41-706 Ruda Śląska
 
 
 
27,00
 
 
3,00
 
 
30,00
 
 3
Centrum Edukacji Zawodowej CARGO
Ul. Krakowska 9,
43-600 Jaworzno
 
 
 24,03
 
 3,00
  
27,03
 
4
norbert-adr Norbert Świderek
Ul. Juranda 20a,
97-400 Bełchatów
 
 
oferta odrzucona
 
oferta odrzucona
 
 
oferta odrzucona
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), - dział VI "Środki ochrony prawnej".

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (7 września 2011)
Opublikował: j_stepien (7 września 2011, 14:02:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 230