Informacja o unieważnieniu pierwszej części przetargu na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czestochowie - kurs obsługi programu AUTOCAD i NORMA PRO.

 
                       
                                                                                                                      Częstochowa, 2010-06-07
ZZ-271-09/2009 
 
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro, którego przedmiotem są usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowy Urzędzie Pracy w Częstochowie – Części I  postępowania – kurs obsługi programu AUTOCAD i NORMA PRO.
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PIERWSZEJ CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający informuję o unieważnieniu części I  postępowania – kurs obsługi programu AUTOCAD i NORMA PRO.
 
Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Uzasadnienia faktyczne:
            W tej części postępowania zostały złożone dwie oferty:
- oferta nr 1 przez: CADExpert sp z o.o., ul. Obywatelska 137, 94-104 Łódź oraz
- oferta nr 2 przez T-Matic Grupa Computer Plus Sp.z o.o., ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok.
W związku z tym, że obaj w/w Wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obie oferty zostały uznane za odrzucone. Wobec tego zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania z art. 93 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z tym przepisem zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia, jeżeli m.in. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
                                                                      
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (7 czerwca 2010)
Opublikował: j_stepien (7 czerwca 2010, 09:33:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 310