Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs kierowcy wózka jezdniowego (obejm

 
ZZ-271-1/2010          
                                                                                                           Częstochowa, 2011-04-12
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - Część I - kurs kierowcy wózka jezdniowego (obejmujący wymianę butli gazowych). 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 7, złożoną przez:
 
ABA BHP Paweł Witkowski
Ul. Kocha 4, 42-242 Rędziny.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy 
 z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
 
 
1
Niepubliczna Placówka Kształcenia Kursowego „KURSANT”
Ul. Powstańców 50,
42-620 Nakło Śląskie
Oddział: ul. Karłuszowiec 9,
42-600 Tarnowskie Góry
 
 
 
 
12,15
 
 
 
3,00
 
 
 
15,15
 
 
2
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
Ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
 
15,66
 
3,00
 
18,66
 
 
 
3
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88,
42-200 Częstochowa
 
 
 
15,39
 
 
3,00
 
 
18,39
 
4
 
Linia Andrzej Szope
Ul. Poznańska 14 lok. 23,
00-680 Warszawa
 
 
Wykonawca wykluczony
z postępowania/ oferta uznana za odrzuconą
Wykonawca wykluczony
z postępowania/ oferta uznana za odrzuconą
Wykonawca wykluczony
z postępowania/ oferta uznana za odrzuconą
 
 
5
„Awans” Ośrodek Usług Oświatowych
Ul. 3 Maja 18/22,
42-700 Lubliniec
 
 
 
19,98
 
 
3,00
 
 
22,98
 
 
6
Ośrodek Przygotowania
 i Doskonalenia Kadr
Al. Kościuszki 13,
 42-200 Częstochowa
 
 
 
21,87
 
 
3,00
 
 
24,87
 
7
ABA BHP Paweł Witkowski
Ul. Kocha 4,
42-242 Rędziny
 
 
27,00
 
0,00
 
27,00
 
 
8
Ośrodek Szkolenia Białecki
Sp. z o.o.
Ul. Energetyków 8,
44-330 Jastrzębie Zdrój
 
 
 
17,28
 
 
3,00
 
 
20,28
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
 
 
 
ZZ-271-1/2010          
                                                                                                           Częstochowa, 2011-04-12
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – Część II - szkolenie okresowe kierowców.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy               
  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
 
1
Centrum Edukacji Zawodowej CARGO
Ul. Krakowska 9,
43-600 Jaworzno
 
 
 
23,76
 
 
3,00
 
 
26,76
 
 
2
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88,
42-200 Częstochowa
 
 
 
 
27,00
 
 
 
3,00
 
 
 
30,00
 
 
3
TRAWERS – ADR Kursy, Szkolenia Adrianowicz Katarzyna
Ul. Mireckiego 20/6,
 42-200 Częstochowa
 
 
 
 
26,46
 
 
0,00
 
 
26,46
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
ZZ-271-1/2010                                                                     Częstochowa, 2011-04-12
             
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - Część III - kurs specjalisty ds. kadr i płac z programem Symfonia.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez:
 
LUGA” Glińska Agnieszka
Ul. Jasnogórska 32/8, 42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy               
   z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
 
1
Centrum Edukacji Zawodowej CARGO
Ul. Krakowska 9,
43-600 Jaworzno
 
 
 
12,42
 
 
3,00
 
 
15,42
 
 
 
2
Konsorcjum
ATForum Damian Dmuchowski
Ul. Rudzka 14,
 44-200 Rybnik (lider)
-WROcomp Jerzy Żemła
ul. Strzegomska 232/2,
54-432 Wrocław
 
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/ oferta uznana za odrzuconą
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/ oferta uznana za odrzuconą
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/ oferta uznana za odrzuconą
 
3
LUGA” Glińska Agnieszka
Ul. Jasnogórska 32/8,
42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
3,00
 
30,00
 
 
4
Ośrodek Szkoleniowy Verus,
Ul. Dojazdowa 1 lok. 21,                  
 42-200 Częstochowa
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/ oferta uznana za odrzuconą
Wykonawca wykluczony z postępowania/ oferta uznana za odrzuconą
Wykonawca wykluczony z postępowania/ oferta uznana za odrzuconą
 
5
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
Ul. Faradaya 31,
 42-200 Częstochowa
 
 
23,49
 
3,00
 
26,49
 
 
6
 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach,
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie,
Ul. Jagiellońska 88,
42-200 Częstochowa
 
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/ oferta uznana za odrzuconą
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/ oferta uznana za odrzuconą
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/ oferta uznana za odrzuconą
 
7
ABA BHP Paweł Witkowski
Ul. Kocha 4,
42-242 Rędziny
 
 
22,41
 
0,00
 
22,41
 
 
8
Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły „KISS” w Katowicach
Oddział Dąbrowa Górnicza
Ul. Sienkiewicza 2b,
41-300 Dąbrowa Górnicza
 
 
 
10,53
 
 
3,00
 
 
13,53
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
 
 
ZZ-271-1/2010                                                                     Częstochowa, 2011-04-12
                                                                                 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie Część IV - kurs sekretarki – asystentki dyrektora.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
LUGA” Glińska Agnieszka
Ul. Jasnogórska 32/8, 42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                
  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
1
LUGA” Glińska Agnieszka
Ul. Jasnogórska 32/8,
42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
 
3,00
 
30,00
 
2
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
Ul. Faradaya 31,
 42-200 Częstochowa
 
 
24,30
 
3,00
 
27,30
 
 
3
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego  
w Częstochowie,
Ul. Jagiellońska 88,
42-200 Częstochowa
 
 
 
14,85
 
 
3,00
 
 
17,85
 
4
ABA BHP Paweł Witkowski
Ul. Kocha 4,
42-242 Rędziny
 
 
23,49
 
0,00
 
23,49
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
ZZ-271-1/2010                                                                     Częstochowa, 2011-04-12
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - Część V - kurs nauki języka angielskiego – poziom średniozaawansowany.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
LUGA” Glińska Agnieszka
Ul. Jasnogórska 32/8, 42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy           
       z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
1
„LUGA” Glińska Agnieszka
Ul. Jasnogórska 32/8,
42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
3,00
 
30,00
 
 
 
2
Centrum Edukacji Zawodowej CARGO
Ul. Krakowska 9,
43-600 Jaworzno
 
 
 
10,80
 
 
3,00
 
 
13,80
 
3
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
Ul. Faradaya 31,
 42-200 Częstochowa
 
 
16,47
 
3,00
 
19,47
 
 
4
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach,
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie,
Ul. Jagiellońska 88
 
 
 
10,53
 
 
3,00
 
 
13,53
 
 
5
„Awans” Ośrodek Usług Oświatowych
Ul. 3 Maja 18/22,
42-700 Lubliniec
 
 
25,11
 
3,00
 
28,11
 
6
ABA BHP Paweł Witkowski
Ul. Kocha 4,
42-242 Rędziny
 
 
17,01
 
0,00
 
17,01
 
 
7
Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły „KISS”
w Katowicach
Oddział Dąbrowa Górnicza
Ul. Sienkiewicza 2b,
41-300 Dąbrowa Górnicza
 
 
 
8,10
 
 
3,00
 
 
11,10
 
 
8
Akademickie Centrum Lingwistyczne
Ul. Nowowiejskiego 6,
42-200 Częstochowa
 
 
 
19,17
 
 
0,00
 
 
19,17
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (12 kwietnia 2011)
Opublikował: j_stepien (12 kwietnia 2011, 08:08:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 222