Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro na przeprowadzenie badan lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu.

 
ZZ-271-26/11                                                                               Częstochowa, 2011-12-08
 
dot.: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro, którego przedmiotem jest przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu.
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIENIU POSTĘPOWANIA
Zamawiający informuje o unieważnieniu przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem było przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu na rok 2012.
Uzasadnienie faktyczne:
 
Na realizację zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z powyższym zachodzi konieczność unieważnienia postępowania.
 
Uzasadnienie prawne:
 
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113
poz. 759 ze zm.) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (8 grudnia 2011)
Opublikował: j_stepien (9 grudnia 2011, 07:24:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 234