Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 207 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie.ZPZ-271-2/2014                                                                                          Częstochowa, dnia 12.03.2014 r.
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, część I – kurs profesjonalnego sprzedawcy z modułem języka angielskiego na poziomie podstawowym + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
Z.P.U Alicja Glińska
ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikiem Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, pok. 209, tel. 34/ 370 61 73.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział  
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług waga – 10%
Razem
1
Z.P.U Alicja Glińska
ul. Paderewskiego 50
42-200 Częstochowa
 
27,00
 
3,00
 
30,00
2
Spółdzielnia Pracy “Oświata”
ul. Faradaya 31
42-200 Częstochowa
 
OFERTA ODRZUCONA
3
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie
ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa
 
22,95
 
3,00
 
25,95
4
PHU APUS Robert Meller
ul. Gruszowa 9
42-200 Częstochowa
 
22,14
 
3,00
 
25,14
5
Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz
 
 
WYKONAWCA WYKLUCZONY
OFERTA UZNANA ZA ODRZUCONĄ
 


ZPZ-271-2/2014                                                                                      Częstochowa, dnia 12.03.2014 r.
 
                                                                                 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, część II – kurs fryzjerski z podstawami przedsiębiorczości + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
Spółdzielnię Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy  z pracownikiem Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, pok. 209, tel. 34/ 370 61 73.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział  
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
1
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
3,00
 
30,00
2
Zakład Doskonalenia Zawodowego       w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego       w Częstochowie
ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa
 
25,38
 
3,00
 
28,38
 


ZPZ-271-2/2014                                                                                                      Częstochowa, dnia 12.03.2014 r.
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, część III – kurs florysty z podstawami przedsiębiorczości i obsługą kasy fiskalnej + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
Spółdzielnię Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikiem Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, pok. 209, tel. 34/ 370 61 73.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział  
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług waga – 10%
Razem
1
Z.P.U Alicja Glińska
ul. Paderewskiego 50
42-200 Częstochowa
 
25,38
 
3,00
 
28,38
2
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31
42-200 Częstochowa
 
27,00
 
3,00
 
30,00
3
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie
ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa
 
24,57
 
3,00
 
27,57
4
PHU APUS Robert Meller
ul. Gruszowa 9, 42-200 Częstochowa
WYKONAWCA WYKLUCZONY
OFERTA UZNANA ZA ODRZUCONĄ
 
5
Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz
 
WYKONAWCA WYKLUCZONY
OFERTA UZNANA ZA ODRZUCONĄ
 


ZPZ-271-2/2014                                                                                                   Częstochowa, dnia 12.03.2014 r.
                                                                      
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, część IV – kurs księgowości wspomaganej komputerem z modułem języka angielskiego (poziom podstawowy lub średniozaawansowany – do wyboru) + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
Z.P.U Alicja Glińska
ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikiem Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, pok. 209, tel. 34/ 370 61 73.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział  
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług waga – 10%
Razem
1
Z.P.U Alicja Glińska
ul. Paderewskiego 50
42-200 Częstochowa
 
27,00
 
3,00
 
30,00
2
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
 
OFERTA ODRZUCONA
3
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa
 
19,44
 
3,00
 
22,44
4
PHU APUS Robert Meller
ul. Gruszowa 9
42-200 Częstochowa
 
20,79
 
3,00
 
23,79
5
Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz
 
WYKONAWCA WYKLUCZONY
OFERTA UZNANA ZA ODRZUCONĄ
 


ZPZ-271-2/2014                                                                                                         Częstochowa, dnia 12.03.2014 r.
 
 
                                                                                 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, część VI – kurs operatora koparko - ładowarki kl. III, ładowarki kl. III, koparki kl. III (do wyboru 2 z 3 w/w).
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
„EUROPOL” Centrum Szkoleniowe
ul. Piłsudskiego 35, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z  pracownikiem Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, pok. 209, tel. 34/ 370 61 73.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział  w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
 
„EUROPOL” Centrum Szkoleniowe
ul. Piłsudskiego 35
42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
0,00
 
27,00
 
 

metryczka


Wytworzył: Izabela Burzawa (12 marca 2014)
Opublikował: i_burzawa (12 marca 2014, 14:51:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 299