Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługę doradczo-szkoleniową z zakresu przedsiębiorczości dla osób bezrobotnych.

ZPZ-271-6/2013                                                                                                                     Częstochowa, 2013-04-12
               
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa doradczo-szkoleniowa dla osób bezrobotnych.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając w trybie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:

Spółdzielnię Pracy „Oświata”, Ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa.

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikami Referatu
ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.

1.       W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
 
 
Spółdzielnia Pracy „Oświata”,
Ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
27,00
 
 
 
3,00
 
 
 
30,00
 
 
 
 
2
Jakub Michałowski – Wielkopolska Akademia Nauki I Rozwoju Jakub Michałowski
Ul. Przełęcz 51,
60-115 Poznań
 
 
 
10,80
 
 
3,00
 
 
13,80
 
3
Agencja Rozwoju Edukacji Norbert Jasiński
Ul. Wybickiego 144,
41-400 Mysłowice;
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/
oferta uznana za odrzuconą
 
4
PROGRANT Monika Ataniel
Al. Wojska Polskiego 124 lok. 3,
42-207 Częstochowa
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/
oferta uznana za odrzuconą
 
5
SOLID CONSULTING ŁUKASZ KOTWICA
Ul. Kard. Wyszyńskiego 95, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/
oferta uznana za odrzuconą
 
6
PHU Apus Robert Meller
Ul. Gruszowa 9,
42-200 Częstochowa
 
 
12,42
 
0,00
 
12,42
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (12 kwietnia 2013)
Opublikował: j_stepien (12 kwietnia 2013, 14:08:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 294