Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

 
 
 
ZPZ-271-27/2011                                                                 Częstochowa, 2011-12-21
                                                          
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie prowadzonego w trybie zapytania o cenę -
część I postępowania.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano
do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
P.W. „Solo- Kolos” Zakład Pracy Chronionej
ul. Warszawska 363/365, 42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów
obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy               
z pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 100% cena
Razem
 
1
Papirus Sp.j.
M.Górecki, A. Nowicki, J. Karyś
 ul. Wodzickiego 3, 42-200 Częstochowa
 
 
288,60
 
288,60
 
2
P.W. „Solo- Kolos”
Zakład Pracy Chronionej
ul. Warszawska 363/365,
42-200 Częstochowa
 
300,00
 
300,00
 
 
3
PH HALIM Sp. J. A.Bakir,
I. i G. Słabosz
Ul. Wilsona 20/22
42-200 Częstochowa
 
294,57
 
294,57
 
PHU „Gerd-Madex” Sp. j.
J. Sołtysiak, M. Drab
ul. Lelewela 13/15,
42-217 Częstochowa
 
oferta złożona po upływie terminu składania ofert
 
oferta złożona po upływie terminu składania ofert
 
 
 
 
ZPZ-271-27/2011                                                                 Częstochowa, 2011-12-21
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie prowadzonego w trybie zapytania o cenę- część II postępowania.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano
do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
P.W. „Solo- Kolos” Zakład Pracy Chronionej
ul. Warszawska 363/365, 42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy               
z pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 100% cena
Razem
 
1
Papirus Sp.j.
M.Górecki, A. Nowicki, J. Karyś
 ul. Wodzickiego 3, 42-200 Częstochowa
 
 
247,14
 
247,14
 
2
P.W. „Solo- Kolos”
Zakład Pracy Chronionej
ul. Warszawska 363/365,
42-200 Częstochowa
 
300,00
 
300,00
 
 
3
PH HALIM Sp. J. A.Bakir,
I. i G. Słabosz
Ul. Wilsona 20/22
42-200 Częstochowa
 
295,98
 
295,98
 
PHU „Gerd-Madex” Sp. j.
J. Sołtysiak, M. Drab
ul. Lelewela 13/15,
42-217 Częstochowa
 
oferta złożona po upływie terminu składania ofert
 
oferta złożona po upływie terminu składania ofert
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (21 grudnia 2011)
Opublikował: j_stepien (21 grudnia 2011, 13:44:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 300