Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 200 000 euro na zakup i dostawę oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

 
ZPZ-271-24/2012                                                                           Częstochowa, 2012-08-23
           
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro, którego przedmiotem jest zakup i dostawa oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie - część I zamówienia.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez:
Bumerank Sylwia Śliwka
Ul. Łupkowa 9, 43-300 Bielsko-Biała.
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy               
 z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
1
ACOM SP. J.
 Wanda Drzewiecka Artur Drzewiecki
Ul. Okólna 103,
42-218 Częstochowa
 
 
294,00
 
294,00
 
2
Zakład Usług Informatycznych i Księgowych Info M&M
Ul. Malwowa 8a,
30-611 Kraków
 
 
279,00
 
279,00
 
3
Bumerank Sylwia Śliwka
Ul. Łupkowa 9,
 43-300 Bielsko-Biała
 
 
300,00
 
300,00
 
 
4
NOWA SYSTEM
BIAŁOBRZESKI MIROSŁAW
Ul. Wyszyńskiego 15A/89,
87-100 Toruń
 
 
 
294,00
 
 
294,00
 
 
5
MARKEN SYSTEMY ANTYWIRUSOWE
Marek Markowski
Ul. Śląska 51/1,
 81-304 Gdynia
 
 
 
 
294,00
 
 
294,00
 
6
ASCAD Adam Skarbiecki
UL. Podwisłocze 21,
35-309 Rzeszów
 
 
267,00
 
267,00
 
 
ZPZ-271-24/2012                                                                          Częstochowa, 2012-08-23
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro, którego przedmiotem jest zakup i dostawa oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie - część II zamówienia.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie Działając w trybie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
TECHNOLOGIE INTERNETOWE S.A.
Ul. Kondratowicza 37/210, 03-285 Warszawa.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                 
z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
1
ACOM SP. J.
 Wanda Drzewiecka Artur Drzewiecki
Ul. Okólna 103,
42-218 Częstochowa
 
 
273,00
 
273,00
 
2
TECHNOLOGIE INTERNETOWE S.A.
Ul. Kondratowicza 37/210,
03-285 Warszawa
 
 
300,00
 
300,00
 
3
ASCAD Adam Skarbiecki
UL. Podwisłocze 21,
35-309 Rzeszów
 
 
261,00
 
261,00
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (23 sierpnia 2012)
Opublikował: j_stepien (24 sierpnia 2012, 08:46:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 245