Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych - materiałów ekspolatacyjnych do drukarek dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

 
ZPZ-271-19/2012                                                                          Częstochowa, 2012-08-02
 
           
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro, którego przedmiotem jest zakup
i dostawa materiałów biurowych – materiałów eksploatacyjnych o drukarek dla Powiatowego Urzędu Pracy
w Częstochowie
.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie Działając w trybie art. 92 ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 9, złożoną przez:
 
PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Sp. jawna
ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy  z pracownikami
Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
1
CARTRIDGE CONTROL spółka z o.o.
Ul. Zagórska 186,
25-346 Kielce
 
 
264,00
 
264,00
 
2
Laserton Sp. z o.o.
Ul. Lelechowska 10,
02-351 Warszawa
 
 
240,00
 
240,00
 
3
GLOBO GROUP
Jacek Kania, Grzegorz Kania S.C.
Ul. Czachowskiego 40, 25-382 Kielce
 
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/
oferta uznana za odrzuconą
 
4
Partner XXI Sp. z o. o.
Ul. Pawliczka 25,
41-800 Zabrze
 
225,00
 
225,00
 
5
SEBIT Berezowski Sebastian
Lutynia, ul. Wróblowicka 4,
55-330 Miękinia
 
 
Oferta odrzucona
 
6
„PRO-FILL” Sp. z o.o.
Ul. Kopańskiego 16,
 51-210 Wrocław
 
 
240,00
 
240,00
 
7
PH HALIM Sp. J. A.Bakir, I. i G. Słabosz
Ul. Wilsona 20/22,
 42-200 Częstochowa
 
 
237,00
 
237,00
 
8
P.W. „Solo- Kolos”
Zakład Pracy Chronionej
ul. Warszawska 363/365,
 42-200 Częstochowa
 
 
240,00
 
240,00
 
9
PRAXIS ŁÓDŹ
Pilecka i Petlak Sp. jawna
ul. Wólczańska 66,
90-516 Łódź
 
 
300,00
 
300,00
 
10
F.H.U. „GRAWIT” POHOSKA KINGA
ul. Górny Bór 5,
43-430 Skoczów
 
 
270,00
 
270,00
 
11
P. W. MULTIKOM Adam Papierski
Ul. Fabryczna 15,
85-741 Bydgoszcz
 
 
297,00
 
297,00
 
12
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „VECTOR” Spółka z o.o.
Ul. Bielska 29,
40-749 Katowice
 
 
228,00
 
228,00
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (2 sierpnia 2012)
Opublikował: j_stepien (2 sierpnia 2012, 10:17:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 272