Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.

 
ZPZ-271-3/2013                                                                            Częstochowa, 2013-03-15
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – Cz. III - Kurs specjalisty do spraw kadr i płac z programem Symfonia i Płatnik + 4 tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo – 20 osób.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez:
 
Z.P.U. Alicja Glińska
Ul. Paderewskiego 50 , 42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
Spółdzielnia Pracy “Oświata”
Ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa;
 
 
Oferta odrzucona
 
2
Stowarzyszenie Rachunkowość
Ul. Kawia 4/16,
42-202 Częstochowa
 
 
22,68
 
0,00
 
22,68
 
3
Z.P.U. Alicja Glińska
Ul. Paderewskiego 50 ,
42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
0,00
 
27,00
 
 
 
ZPZ-271-3/2013                                                                            Częstochowa, 2013-03-06
 
           
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - Cz. IV - Kurs podstawowy księgowości wspomaganej komputerem + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo – 35 osób.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
Z.P.U. Alicja Glińska
Ul. Paderewskiego 50 , 42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy  z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
Spółdzielnia Pracy “Oświata”
Ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
Oferta odrzucona.
 
2
Z.P.U. Alicja Glińska
Ul. Paderewskiego 50 ,
42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
0,00
 
27,00
 
 
ZPZ-271-3/2013                                                                            Częstochowa, 2013-03-15       
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - Cz. V - Kurs profesjonalnego sprzedawcy (obsługa: komputera, kas fiskalnych, terminalu kart płatniczych, fakturowanie, minimum sanitarne, telemarketing, merchandisinig, badania sanitarno-epidemiologiczne) + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy - 36 osób.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez:
 
Z.P.U. Alicja Glińska
Ul. Paderewskiego 50 , 42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy   z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
Spółdzielnia Pracy “Oświata”
Ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/
oferta uznana za odrzuconą
 
 
2
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88 ,
42-202 Częstochowa
 
 
16,74
 
 
3,00
 
 
19,74
 
3
Z.P.U. Alicja Glińska
Ul. Paderewskiego 50 ,
42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
0,00
 
27,00
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (18 marca 2013)
Opublikował: j_stepien (18 marca 2013, 08:40:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 321